Hjärtstartare

finns nu placerad i foajén i Hjo församlingshem, och kan användas av vem som helst i en nödsituation

Det är dock lämpligt att man antingen har gått en kurs i HLR (hjärt-lung-räddning) eller guidas av personal på larmcentralen, 112. 

Hjärtstartaren är registrerad i det nationella hjärtstartarregistret, och finns alltså tillgänglig under församlingshemmets öppettider vid akutsituationer.