Meny

Personal

Välkommen att kontakta oss som arbetar i Hjo pastorat.

Skrolla ner på sidan så hittar du alla anställda i Hjo pastorat med deras kontaktuppgifter.

För allmänna frågor till Svenska kyrkan i Hjo pastorat, kontakta oss gärna på något av följande sätt:
Telefon till pastorsexpeditionen: 0503-323 80
Fax till pastorsexpeditionen: 0503-139 96
E-post till pastorsexpeditionen: hjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Följ oss gärna på Facebook: facebook.com/svenskakyrkanihjo

Administration och ledarskap

Ulla Berglund

Ulla Berglund

Hjo pastorat

Förvaltningsassistent, Administration

Mer om Ulla Berglund

Förvaltningsassistent

Anders Ehrngren

Anders Ehrngren

Hjo pastorat

Administration, Präst, Kyrkoherde

Mer om Anders Ehrngren

Kyrkoherde i Hjo pastorat, dvs ansvarig för verksamheten och chef för de anställda

Anne-Marie Grahn

Anne-Marie Grahn

Hjo pastorat

Kanslist, Administration

Mer om Anne-Marie Grahn

Kanslist på pastorsexpeditionen

Liselotte Lundqvist

Liselotte Lundqvist

Hjo pastorat

Administration, Kyrkokamrer

Mer om Liselotte Lundqvist

Kyrkokamrer

Anders Odnell

Anders Odnell

Hjo pastorat

Kyrkogårdsarbetare, Administration, Kyrkogårdsföreståndare

Mer om Anders Odnell

Kyrkogårdsföreståndare på Hjo kyrkogård och chef över pastoratets vaktmästare och kyrkogårdsarbetare

Präster

Krister Annell

Krister Annell

Hjo pastorat

Komminister, Präst

Mer om Krister Annell

Komminister i Hjo pastorat med särskilt ansvar för Fågelås församling.

Anders Ehrngren

Anders Ehrngren

Hjo pastorat

Administration, Präst, Kyrkoherde

Mer om Anders Ehrngren

Kyrkoherde i Hjo pastorat, dvs ansvarig för verksamheten och chef för de anställda

Ronny Nygren

Ronny Nygren

Hjo pastorat

Komminister, Präst, Barn och ungdom

Mer om Ronny Nygren

Komminister i Hjo pastorat med särskild inriktning på barn och ungdom.

Diakoner

Sabine Bjaaland

Sabine Bjaaland

Hjo pastorat

Diakon

Mer om Sabine Bjaaland

Diakon

Ann-Louise Holst

Ann-Louise Holst

Hjo pastorat

Diakon

Mer om Ann-Louise Holst

Diakon med särskilt ansvar för att samordna och utveckla det ideella medarbetarskapet

Kyrkomusiker

Stina Andersson

Stina Andersson

Hjo pastorat

Kyrkomusiker, Körledare

Mer om Stina Andersson

Kantor med särskilt ansvar för Fågelås församling, körledare för Fågelås kyrkokör och deltar även i konfirmandundervisningen.

Hanna Laurén

Hanna Laurén

Hjo pastorat

Kyrkomusiker, Körledare

Mer om Hanna Laurén

Kantor med särskilt ansvar för Mofalla och Korsberga-Fridene församlingar, leder också barnkören Solstjärnorna i Korsberga och Mofalla församlingskör. Dessutom har Hanna hand om babyrytmiken onsdagar i Hjo församlingshem.

Suzanne Lennartsson

Suzanne Lennartsson

Hjo pastorat

Kyrkomusiker, Körledare

Mer om Suzanne Lennartsson

Deltidsanställd musiker som bland annat leder Gospel Voices.

Agneta Strandberg

Hjo pastorat

Kyrkomusiker, Kantor

Mer om Agneta Strandberg

Deltidsanställd musiker som tjänstgör i Fridene kyrka och leder Fridene damkör.

Barn- och ungdomsledare

Eva Hultman

Eva Hultman

Hjo pastorat

Barn och ungdom, Församlingsassistent

Mer om Eva Hultman

Församlingsassistent och ledare i barn- och konfirmandarbetet

Anna Jepsen

Anna Jepsen

Hjo pastorat

Barn och ungdom, Församlingspedagog

Mer om Anna Jepsen

Församlingspedagog med fokus på barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet.

Ronny Nygren

Ronny Nygren

Hjo pastorat

Komminister, Präst, Barn och ungdom

Mer om Ronny Nygren

Komminister i Hjo pastorat med särskild inriktning på barn och ungdom.

Husmor

Åsa Palm

Åsa Palm

Hjo pastorat

Husmor

Mer om Åsa Palm

Husmor med ansvar för trivsel och renhållning i Hjo församlingshem.

Kyrkvaktmästare

Owe Andersson

Hjo pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Owe Andersson

Kyrkvaktmästare i Mofalla kyrka

Henrik Bjaaland

Henrik Bjaaland

Hjo pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Henrik Bjaaland

Kyrkvaktmästare vid Norra Fågelås kyrka och kyrkogård

Rune Gustafsson

Rune Gustafsson

Hjo pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Rune Gustafsson

Kyrkvaktmästare i Södra Fågelås, ansvarar för församlingshemmen i Norra och Södra Fågelås

Michael  Haavik

Michael Haavik

Hjo pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Michael Haavik

Kyrkvaktmästare i Hjo kyrka och Hjo församlingshem

Gun-Britt Johansson

Hjo pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Gun-Britt Johansson

Kyrkvaktmästare vid Grevbäcks kyrka och kyrkogård

Henrik Sveder

Henrik Sveder

Hjo pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Henrik Sveder

Kyrkvaktmästare vid Fridene kyrka och kyrkogård

Matti Särkijärvi

Matti Särkijärvi

Hjo pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Matti Särkijärvi

Kyrkvaktmästare vid Korsberga kyrka och kyrkogård

Kyrkogårdsarbetare

Mikael Flodén

Mikael Flodén

Hjo pastorat

Kyrkogårdsarbetare, Kyrkogårdsföreståndare

Mer om Mikael Flodén

Kyrkogårdsarbetare på Hjo kyrkogård. Vikarierar som kyrkogårdsföreståndare när Anders Odnell inte finns på plats.

Elisabeth Hjertberg

Elisabeth Hjertberg

Hjo pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Elisabeth Hjertberg

Kyrkogårdsarbetare

Anders Odnell

Anders Odnell

Hjo pastorat

Kyrkogårdsarbetare, Administration, Kyrkogårdsföreståndare

Mer om Anders Odnell

Kyrkogårdsföreståndare på Hjo kyrkogård och chef över pastoratets vaktmästare och kyrkogårdsarbetare