Hjo Pastorsexpedition
Foto: Eva Kihlström

Personal

Välkommen att kontakta oss som arbetar i Hjo pastorat.

Skrolla ner på sidan så hittar du alla anställda i Hjo pastorat med deras kontaktuppgifter.

För allmänna frågor till Svenska kyrkan i Hjo pastorat, kontakta oss gärna på något av följande sätt:
Telefon till pastorsexpeditionen: 0503-323 80
Fax till pastorsexpeditionen: 0503-139 96
E-post till pastorsexpeditionen: hjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Följ oss gärna på Facebook: facebook.com/svenskakyrkanihjo

Administration och ledarskap

Präster

Diakoner

Kyrkomusiker

Barn- och ungdomsledare

Husmor

Kyrkvaktmästare

Kyrkogårdsarbetare