Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Birgitta Brandberg

Birgitta Brandberg

Götene pastorat

Konfirmandledare, Diakoniassistent

Inger Lindberg

Inger Lindberg

Götene pastorat

Diakoniassistent

Veronica Lindström

Veronica Lindström

Götene pastorat

Diakon