Triumfkrucifixet i Eskelhem. 1200-tal.
Foto: Bo-Göran Kristoffersson

Eskelhems pastorat

Ett stort litet pastorat! Från kusten vid Tofta strand och Gnisvärd sträcker sig pastoratet in mot Gotlands mitt och omfattar församlingarna Eskelhem-Tofta och Vall-Hogrän-Atlingbo. Välkommen!

 

Församlingens och pastoratets mening och uppgift är
att fira gudstjänst,      
bedriva undervisning och   
utöva diakoni och mission.

Så inleds Eskelhems pastorats församlingsinstruktion, i linje med Svenska kyrkans övergripande mål. Så fortsätter den: Vår strävan är att varje person som bor eller vistas i Eskelhems pastorat ska kunna finna en levande gudsgemenskap och få ett personligt förhållande till Gud och kyrkan.
Varje individ har rätt att bli sedd och hennes behov respekteras och hennes resurser tas tillvara. 

Du kan läsa mer om vad en församlingsintruktion är, och ladda ner hela församlingsinstruktionen här.

Vad händer i våra församlingar?

Klicka här i rutan för att komma till Eskelhems pastorats gemensamma kalender! Där hittar du gudstjänster och andra aktiviteter.

Kontaktuppgifter

Pastorsexpeditionen i Eskelhems prästgård är öppen för besök och telefonsamtal onsdagar och fredagar 9-11 och ofta även andra tider. Telefonnummer: 0498-26 65 25. E-post: eskelhem.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsblad

Klicka här för att läsa församlingsbladet på din skärm!

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Eskelhems pastorat är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Personuppgiftsbehandling

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Pastoratets digitala andakter

Om du har en smart telefon, surfplatta eller dator, så kan kyrkan komma hem till dig, med präst och allt. För på internet finns både andakter och gudstjänster. Här hittar du andakter som har spelats in i pastoratets kyrkor.

Ett barn sitter på en vuxen persons rygg. Solen lyser i bakgrunden.

Tankar inför helgen

"Det händer ibland att jag försöker vara så tyst och stilla som möjligt i mitt eget hem. Då gör jag mitt bästa att inte märkas, att inte höras, att knappt andas." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.