Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Eskelhems pastorat är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.