Personuppgiftsbehandling

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

KONTAKT
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till pastoratets dataskyddsombud:
Josefin Adlertz på Xeeda AB
E-post: dso@xeeda.se
Telefon: 08-22 88 40.

Foto: Linda May D.