Foto: Ulla Montan

Patti Smith Svenska kyrkans gäst på bokmässan

Nyhet Publicerad

Artisten och författaren Patti Smith kommer i höst som Svenska kyrkans gäst till bokmässan i Göteborg. Sedan tidigare är det klart att den brittiska religionshistorikern Karen Armstrong gästar Svenska kyrkans Se människan-scen – som i fjol återigen lockade rekordmånga besökare.

- Patti Smith är en föregångare och inspirationskälla för generationer, hon har varit aktuellsedan 1970-talet och lyckas ständigt visa nya sidor av sig själv. Nu är det en stor inspiration för oss att få ha henne som gäst, säger Mikael Ringlander, projektledare för Se människan.

Patti Smith har i flera sammanhang vittnat om hur hennes pappa läste Dag Hammarskjölds Vägmärken för henne när hon var liten, och hur boken sedan dess haft en särskild betydelse för henne. Intresset för Dag Hammarskjöld har hon gemensamt med förre ärkebiskopen KG Hammar och de båda kommer att mötas i ett samtal om livet och litteraturen.

Karen Armstrong har uppmärksammats världen över för sin långa rad böcker och tv-serier där hon behandlar religionens roll i våra samhällen. Svenska kyrkan har länge försökt få henne som gäst, och det är mycket glädjande att det äntligen blir av, säger Erika Hedenström, kultursekreterare i Svenska kyrkan och projektledare för Se människan.

- Hon är en fantastisk pedagog som förmår levandegöra vad religionen betytt för människor genom historien. Det är särskilt viktigt i vår tid när mycket av debatten har en sekulariserad utgångspunkt.

Karen Armstrong kommer att samtala med journalisten och författaren Göran Rosenberg om sin senaste bok Med Gud på vår sida, där hon blottlägger orsaker bakom religiöst motiverat våld. Hon möter också ärkebiskop Antje Jackelén i ett personligt samtal om hennes livsväg och författarskap.

Arrangemangen med Patti Smith och Karen Armstrong sker i samarbete med förlagen Brombergs och Natur och kultur.

Andra namn som möter i de tio större seminarier som Svenska kyrkan står bakom är 2015 års Right Livelihood-pristagare Sheila Watt-Cloutier som lyfter fram klimatförändringarna som ett existentiellt hot mot inuiternas kultur, och Anders Kompass, visselblåsaren som avslöjade att FN-soldater på uppdrag i Mali begått sexuella övergrepp på barn, och som efter det hamnade i kylan och ombads lämna sin tjänst.

I årets litterära gudstjänst på söndagen medverkar poeterna Bob Hansson och Lotta Olsson tillsammans med författaren Elsie Johansson och prästen Ludvig Lindelöf.

Det blir också ett 70-tal möten med svenska och internationella författare på Svenska kyrkans Se människan-scen. Intresset har stadigt ökat för samtalen där litteratur möter livsfrågor, och i fjol slogs återigen besöksrekord då 13 500 personer kom till scenområdet.

Som ett svar på den stora efterfrågan så utökades ifjol Se människan-området med drygt 100 kvadratmeter, det visade sig vara ett riktigt beslut, då det ger ännu fler möjlighet att ta del av programmet på scenen, säger de båda projektledarna.

Fotnot: Bokmässan 2016 äger rum 22-25 september. Årets teman är Yttrandefrihet och Staden.

Se människans hemsida