Foto: Arne Hyckenberg

”Lärorikt, roligt och många nya vänner”

Nyhet Publicerad

Anita Müllern-Aspegren om att engagera sig i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Så kan jag sammanfatta min tid i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Saltsjöbaden är en härlig församling med många engagerade och intresserade människor och med ett intresse för ”Min kyrka”. Vi ser det på att det döps fler och konfirmeras fler än i många andra församlingar. Jag blir också väldigt berörd av alla som besöker kyrkan både i samband med en händelse i familjen eller kring jul och påsk.
En annan bidragande orsak som gör det roligt att vara förtroendevald är den platta organisationen i församlingsverksamheten och att ledarskapet är knutet till kyrkoherden. Det gör att kommunikationen mellan kyrkoråd och kyrkoherde blir väldigt tät och kyrkorådet blir indirekt mycket delaktig i vad som händer i församlingen. Kyrkofullmäktiges uppgift är att se de övergripande frågorna och ha helikopterperspektivet på ekonomin så där har sammanträdena en annan profil.

Tre saker jag är väldigt glad över
att fått vara med i är:
* Arbetet med vår Vision: Att vi ska utifrån den kristna tron bidra till att människor som bor och vistas i Saltsjöbaden kan finna sin Gud, få en tro som bär och leva ett liv i kärlek.

*Att vi ”sjösatte” vår verksamhetsplan redan 2002, fortfarande med samma målrelaterade nyckeltal trots att vi reviderar den årligen och verksamhetsutvecklingen i församlingen med fler körer, fler avdelningar på förskolan, fler medarbetare i verksamheten trots att våra ekonomiska förutsättningar har varit ansträngda.

* Att det inte finns några kopplingar till de politiska partierna bland kyrkofullmäktiges nomineringsgrupper. Både För kyrka och församling och Gröna Kristna ställer upp för de har ett lokalt engagemang för församlingen.
Anita Müllern-Aspegren

Vill du veta mer...

...hör av dig till Anita Müllern-Aspegren, 08-748 19 08,
anita.mullern.aspegren@svenskakyrkan.se eller prata med någon annan i kyrkorådet. 
eller kyrkofullmäktige.