Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sotenäs pastorat

Välkomna till våra församlingar i Södra Sotenäs, Hunnebostrand och Bovallstrand.

Konfirmand 2019/2020? Läs här!

Läs vårt nya församlingsblad här.

Vi söker gravrättsinnehavare till gravar på Sandbogens kyrkogård med en grön skylt.


Vilka gravar gäller det? De gravplatser som är berörda är försedda med en grön skylt, se bilden ovanför. Läs mer under fliken Kyrkogårdsförvaltningen.

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 
Du kan nå vårt dataskyddsombud, Erika Malmberg på 072-5496434 eller via mail till: dataskyddsombud@intechrity.se

Behandling av personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Du kan nå vårt dataskyddsombud, Erika Malmberg på 072-5496434 eller via mail till: dataskyddsombud@intechrity.se