Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sotenäs pastorat

Välkomna till våra församlingar i Södra Sotenäs, Hunnebostrand och Tossene.

Omputsning av koret i Smögens kyrka.

Under omputsningen av halva koret i Smögens kyrka under perioden 30 januari till och med 3 april är kyrkan helt stängd på grund av byggnadsställningar, arbete och putsdamm. Alla förrättningar, gudstjänster, mässor och själaringningar är förlagda till församlingshemmet under den aktuella perioden.

Jan Bäck, fastighetschef i Sotenäs pastorat

Valv före omputsning. Bild: Jan Bäck
Renovering Bild: Jan Bäck

Konfirmand 2019/2020? Läs här!

Läs vårt nya församlingsblad här.

Vi söker gravrättsinnehavare till gravar på Sandbogens kyrkogård med en grön skylt.


Vilka gravar gäller det? De gravplatser som är berörda är försedda med en grön skylt, se bilden ovanför. Läs mer under fliken Kyrkogårdsförvaltningen.

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 
Du kan nå vårt dataskyddsombud, Erika Malmberg på 072-5496434 eller via mail till: dataskyddsombud@intechrity.se

Behandling av personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Du kan nå vårt dataskyddsombud, Erika Malmberg på 072-5496434 eller via mail till: dataskyddsombud@intechrity.se