Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sotenäs pastorat

Välkomna till våra församlingar i Södra Sotenäs, Hunnebostrand och Bovallstrand.

Läs vårt nya församlingsblad här.

Återinvigningsmässa i Hunnebostrands kyrka               

Hunnebostrands kyrka återinvigdes den 24/3 med pompa o ståt.                            Till en specialkomponerad ingångsmusik med både klaviatur, trumpeter och trombon tågade barnkör, vuxenkör och all gudstjänstpersonal in för att på olika vis delta i mässan. Kyrkan var dagen till ära fullsatt. Efter mässan bjöds alla in till församlingshemmet där det väntade kaffe och tårta. Kyrkorådets ordförande, Veikko Larsson höll tal och tackade alla som bidragit till att vår kyrka har blivit så fin. Som avslutning berättade Magnus Wångblad om upprinnelsen till renoveringen, där det slitna golvet var en stor sak. Även arkitekten för detta projekt, Kjell Hadin, flikade in då och då. 

Bild: Jan Bäck
Bild: Jan Bäck

Vi söker gravrättsinnehavare till gravar på Sandbogens kyrkogård med en grön skylt.


Vilka gravar gäller det? De gravplatser som är berörda är försedda med en grön skylt, se bilden ovanför. Läs mer under fliken Kyrkogårdsförvaltningen.

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 
Du kan nå vårt dataskyddsombud, Erika Malmberg på 072-5496434 eller via mail till: dataskyddsombud@intechrity.se

Behandling av personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Du kan nå vårt dataskyddsombud, Erika Malmberg på 072-5496434 eller via mail till: dataskyddsombud@intechrity.se