Foto: Skara stift

Välkommen till exempel

I dag är vi på kurs för att lära oss arbete med webbsidor.

Skara sprider ljus i England

Skara stift har tillsammans med Skara domkyrkoförsamling skänkt en ljusbärare till det engelska vänstiftet Wakefield. Gåvan överlämnades på palmsöndagen.

Vandra som en pilgrim

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?