Skara sprider ljus i England

Skara stift har tillsammans med Skara domkyrkoförsamling skänkt en ljusbärare till det engelska vänstiftet Wakefield. Gåvan överlämnades på palmsöndagen.

Wakefield är ett av Skaras vänstift. Själva orten Wakefield har omkring 75 000 invånare och ligger ett par mil söder om Leeds i norra England. Här finns en katedral från 1100-talet som är stadens och stiftets huvudkyrka.
   En del av katedralen som kallas ”The Nave” har restaurerats under det senaste året. Det har varit ett stort arbete som fullbordades med återinvigning på palmsöndagen.
   Då fanns bland annat biskop Åke Bonnier och domprost Anders Alberius från Skara med. Bland övriga gäster fanns bland annat ärkebiskop Malkhaz Songulashvili från den evangeliska kyrkan i Georgien

Sprider ljus

Såväl Skara stift som domkyrkoförsamlingen har tätt utbyte med Wakefield, och stiftets biskop Stephen Platten är en ofta sedd gäst i Skara.
   Som gåva till den nyrenoverade kyrkan hade Skaraborna med sig en ljusbärare av den typ som numera är vanlig i Svenska kyrkor. Enligt önskemål från de engelska värdarna invigdes den med en bön på svenska av Åke Bonnier.

Vill du veta mer om Wakefield finns information på internet
Hemsida för Wakefields stift
Hemsida för Wakefields katedral
Hemsida med filmer från ombyggnaden av katedralen