Foto: Skara stift

Vår församling

Vår församling är en aktiv utåtriktad och spännande församling.

Kyrkan skall finnas nära samhället i övrigt, så att kyrkan och dess budskap upplevs nära det vanliga livet och angeläget också i vardagen.
  Svenska kyrkan i vår församling har drygt tio anställda inom församlingsverksamhet, förvaltning och kyrkogårdar. Arbetet leds av komminister Sten Jonasson som kan nås på församlingens expedition 0517-123 00. Vill du skicka en e-post kan du göra det genom att Klicka här.

Nära samhället

Här bor cirka 4 200 människor i en vacker och trevlig bygd nära skog, hav och storstad. Ungefär 3 700 av dessa tillhör Svenska kyrkan.
   Huvuduppgiften för Svenska kyrkan i vår församling kan uttryckas i fyra ord: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
   Vårt mål är att församlingen skall vara öppen och tillgänglig för alla människor. Där finns det många olika typer av verksamhet och samlingar där alla ska kunna hitta något som både är meningsfullt och roligt.