Foto: Skara stift

Om oss

Närvaro, öppenhet och hopp. Tre viktiga ord som vi vill kännetecknar arbetet i Storberga pastorat.

Storberga pastorat har cirka 22 000 invånare där drygt 75 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Det finns tio församlingar och lika många kyrkor. Några av kyrkorna är från medeltiden, andra är byggda de senaste decennierna.
   Varje söndag firas gudstjänst i minst fem kyrkor. Under veckorna bedrivs dessutom en intensiv verksamhet för alla åldrar. Här finns allt från babyrytmik till grupper där pensionärer samlas.
   Dessutom bedriver våra församlingar uppsökande verksamhet både bland ungdomar och bland människor som hamnat på livets skuggsida.

Tio församlingar

Oavsett hur ditt liv, din tro eller dina behov ser ut är du välkommen hos oss. Vi vill vara närvarande i ditt liv, med en öppenhet för dina behov.
   Vi finns här för dig i både ljusa och mörka stunder för samtal och stöd, i tro och tvivel, vid eftertanke, genom engagemang och stillhet.
   Vi hoppas kunna hjälpa dig att se Jesus Kristus närvaro i livets alla skeden, både i din vardag och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning.