Foto: Sven-Erik Falk

Vandra som en pilgrim

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?

Svenska kyrkan erbjuder hundratals pilgrimsvandringar varje år. De flesta arrangeras av ett stift eller en församling.
   Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger du ger dig av från det hemvanda mot det okända. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

Vad är en pilgrim?
En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.
   Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.

Avbrott i vardagen
En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse.
   En pilgrimsvandringen startar och slutar ofta med en gudstjänst. De flesta vandringar omfattar både samtal och tystnad. Den som leder vandringen arrangerar andakter, uppmuntrar till meditation och planerar dagsetapperna. Längs vägen händer det att gruppen sjunger och ber tillsammans.
   Inför en längre vandring har man ofta en studiecirkel för deltagarna. Svenska kyrkans stift och olika pilgrimscenter erbjuder även kurser och utbildningar för den som vill lära sig mer om pilgrimsvandring och livet som pilgrim.

Många vandringar i Skara stift

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?
Om du vill pilgrimsvandra i Skara stift finns många möjligheter till både kortare och längre vandringar. Stiftets största pilgrimsled sträcker sig från Kungslena till Läckö, och den går att vandra på egen hela sommaren.
   Vill du vandra tillsammans med andra arrangeras flera vandringar varje år. Du hittar information om dessa i pilgrimskalendern på Skara stifts hemsida.