Hjälp med gravskötsel

Välkommen till våra kyrkogårdar. Vi strävar efter att Du som besökare ska finna våra kyrko- och griftegårdar vackra, välskötta och rofyllda.

Vi kan hjälpa dig med plantering och skötsel av gravplatsen. Här nedan kan du se vilka tjänster och arbeten vi erbjuder. För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare i gravboken.

Gravskötsel
Vi kan hjälpa till med skötsel av gravrabatten (grundskötsel) eller endast vattning om ni önskar det. Utöver det kan vi plantera vår-, sommar och/eller höstplantering.
   Om ni önskar buskar, perenner eller rosor så ordnar vi det. Framåt vintern täcker vi gravrabatterna med granris om man beställt det och lägger också ut vinterdekorationer och tänder ljus.
   Det finns tillfällen då man inte har möjlighet att besöka gravplatsen, då kan vi köpa en bukett med årstidens blommor och sätta dit, till exempel på en bemärkelsedag. Utöver detta kan vi hjälpa till med vissa arbeten med gravvårdarna såsom tvätt, målning och renovering.

Grundskötsel
Följande arbeten ingår i grundskötseln.
  På våren städar vi gravplatserna. Under säsongen putsar och rensar vi rabatten, tar bort lösa blommor när de vissnat, tar bort vårplantering, vattnar, krattar, klipper gräs och häckar.
  Framåt hösten tar vi bort ettåriga växter, beskär växter och jordförbättrar. Vi riktar även gravvården om det behövs.