Skara stift ställer om

I coronatider får vi hitta nya sätt att vara kyrka. Kreativiteten är stor i Skara stift. Här delar vi goda exempel från församlingar och pastorat.

Sidan innehåller ett urval av fina exempel från Skara stift när församlingarna ställer om. Observera att förändringar snabbt kan ske. 

Gudstjänster och andakter

Många pastorat spelar nu in alternativt livesänder gudstjänster på webbplatsen eller på Facebook. Borås pastorat livesänder gudstjänsterna på webben. Även Skara pastorat har livesända och inspelade gudstjänster och andakter på webben. Hjo pastorat samlar inspelade gudstjänster på webben. Norra Billings pastorat har förinspelade passionsandakter på webben under Stilla veckan. Även Skövde pastorat publicerar inspelade gudstjänster varje dag under Stilla veckan och påskhelgen, liksom Vårgårda pastoratMariestads församling livesänder såväl söndagens gudstjänst liksom  dagliga middagsböner på Facebook. Ulricehamns pastorat, Södra Vings pastorat och Redvägs församling samarbetar och spelar in söndagens gudstjänst i förväg för publicering på webben. Habo pastorat har också andakter på webben.

Floby pastorat flyttar ut gudstjänsterna och genomför dem som pilgrimsvandringar. Mullsjö-Sandhems församling ställer om från ursprunglig plan och genomför en annan långfredagsvandring än den trepastoratsvandring som var tänkt. 

Toarps församling provar konceptet ”drive-in-gudstjänst”. 

Richard Burén, präst i Sunnersbergs församling delar tankar kring hur man kan finna ett levande böneliv. Med möjlighet att också ställa frågor till Richard. 

I Lugnås-Ullervads pastorat finns gudstjänstpromenad uppsatt utmed elljusspåret - med änglabingo för barnen. Borås pastorat har meditiationsvandring vid kyrkorna, att gå när som helst och texterna uppdateras varje helgdag. Även i Fristads församling har en meditationsvandring invigts. Karlsborgs pastorat samlar information om olika utomhusalternativ. 

Sävare församling har på sin webbplats en ordning för gudstjänst i hemmet. 

Skara pastorat lägger ut ”Andakt med Skara domkyrka” på webben efter gudstjänster och andakter. De går också att prenumera på via e-post. 

Herrljunga pastorat berättar om påsken genom en digital berättelse. Det gör även Toarps församling

Vårgårda pastorat uppmuntrar till bön varje dag klocka 9:50. I Skövde ber kyrkorna tillsammans 20.20 varje dag. Även i Södra Kållands pastorat kan du vara med och be, med eller utan en särskild ordning och bibelläsningsplan. 

 Fördjupning

I Södra Kållands pastorat görs läsesamtalen ”tillsammans” fast på distans genom prenumeration på läsplan och möjlighet att diskutera med andra via mail och telefon .

Öppna kyrkor

Många kyrkor är öppna för ljuständning och bön. Några exempel: Toarps församling har samlat denna information under rubriken Rastplats för själen. Församlingen har också öppet på vardagar i Mikaelskapellet där besökarna kan ta del av påsklandskapet, som också finns som filmad berättelse.  I Mullsjö-Sandhems församling håller kyrkorna öppet och i Nykyrka kyrka övar kyrkomusikerna på fasta tider ett par dagar i veckan, för den som vill sitta ner och lyssna en stund. I Norra Mo församling hålls Bottnaryds kyrka öppen ett par dagar med präst på plats under en del av dagen. Tidaholms pastorat håller Tidaholms kyrka öppen varje dag och där kan besökarna också se hur påskbordet förändras under Stilla veckan. Töreboda pastorat har öppna kyrkor där det ofta också finns någon att prata med. 

Begravning

Mullsjö-Sandhems församling erbjuder möjlighet att hålla kyrkan öppen en stund efter begravningsgudstjänsten för den som vill ta ett enskilt avsked. 

Diakoni

Corona Flobyhjälpen är en tjänst för riskgrupperna. Den bygger på ideellt engagerade och administreras av Svenska kyrkan i Floby i samverkan med Ica Nära Floby.

Falköpings pastorat samarbetar med kommunen för att hjälpa riskgrupperna och söker volontärer via webbplatsen

I Trollhättan finns en rutin med Följeslagartelefonen.

Tidaholms pastorat har samlat information om diakonala insatser under namnet ”Bön och handling i coronatider”.

Ulricehamns pastorat, Södra Vings pastorat och Redvägs församling samverkar med en gemensam samtalsmottagning i Ulricehamnsbygden. Läs mer här

Sunnersbergs församling satsar på nya mötesplatser, med flera utomhusaktiviteter. 

Barn och unga

När inte barnen kan komma till söndagsskolan i Ulricehamn kommer söndagsskolan till barnen, i form av filmer om påskens händelser med söndagsskolläraren Helena. 

Habo pastorat erbjuder lekplatshäng ett par dagar i veckan. Där ordnas också barnvagnspromenader

I Vårgårda pastorat finns Fredax sångsamling i digital version. Även Tibro pastorat har sångsamling för barn på webben. 

Musik och kultur

Ulricehamns pastorat ställde om utställningen Fading Stories, så att besökarna istället kan se den utifrån gatan, alternativt förboka tid för visning i smågrupper. 

Vårgårda pastorat anordnar tipspromenad med nya frågor varje onsdag då det också bjuds på kaffe.

Töreboda pastorat erbjuder bokningsbar trädgårdsmusik till trädgård eller balkong. I Ulricehamns pastorat åker Spontankören runt och sjunger på olika platser.