En person sitter och läser i ett sånghäfte.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänst & Mässa

På våra musikgudstjänster är Sensus medarr.

Mars

Söndag - 3 i fastan
10.00 Mässa, Björsäters kyrka

Präst Larseric Nyberg & musiker Ingrid Eriksson
16.00 Minimusikal, Ullervads kyrka
Präst Larseric Nyberg
Minimusikal med Köräventyrets grundare Maria Sandell

Tisdag 5
12.00 Lunchmusik, Björsäters kyrka
Efterföljande sopplunch i Pastoratsgården

Söndag 10 -  Midfastosöndagen
10.00 Mässa, Ullervads kyrka
Präst Ingemar Ekström & musiker Kristina Gustavsson
17.00 Gudstjänst, Björsäters kyrka
Präst Ingemar Ekström & musiker Kristina Gustavsson

Söndag 17 - Jungfru Marie bebådelsedag
14.00 Våffelgudstjänst, Björsäters kyrka
Präst Larseric Nyberg & musiker Joe Nyström
17.00 Mässa, Ullervads kyrka
Präst Larseric Nyberg 

Söndag 24 - Palmsöndagen
10.00 Mässa, Björsäters kyrka
Präst Ingemar Ekström & musiker Kristina Gustavsson
17.00 SoS, Ullervads kyrka
Präst Ingemar Ekström & musiker Kristina Gustavsson
Samling för Stora och Små. Fika, lek, pyssel och en liten andakt

Torsdag 28 - Skärtorsdag
19.00 Mässa, Björsäters kyrka
Präst Larseric Nyberg

Fredag 29 - Långfredag
10.00 Långfredagsgudstjänst, Björsäters kyrka
Präst Larseric Nyberg

Söndag 31 - Påskdagen
10.00 Uppståndelsemässa, Ullervads kyrka