Foto: AlbinHillert/IKON

Be med oss - kl 09.50

Varje vardag ber vi tillsammans - ni där ni är och vi här där vi är, men samtidigt kl 9.50

Här hittar du en hjälp i din dagliga bön. En bit ur en psaltarsalm, bön, Herrens bön och en välsgnelse. 

Morgonbönshäfte