Funderingar kring bön

Se filmen med församlingens präst Richard Burén

En del av församlingens verksamhet har under tidig vår pausats p g a coronoviruset. Det gäller också vårens temakvällar om bön. Men här på hemsidan kan du ta del av samtalsledaren Richard Buréns tankar via en film på knappt tio minuter.
Här nedan finns den första som har undertemat ”Hur finner man ett levande böneliv?”