Två knäppta händer med ett rött hjärta målat på dem..
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vi ber tillsammans

Vi ber tillsammans

Bönen, den gemensamma och den enskilda, är väsentlig i det kristna livet, både för den enskilde, för församlingen och för kyrkan. Bönen är vår gemensamma andning och den behöver varken var tidskrävande eller svår. I dagsläget är möjligheten att samlas till gemensam bön begränsad, men det betyder inte att bönen har upphört, nej tvärt om, den är viktigare än någonsin, särskilt gäller det bönen för alla som drabbas av Covid-19 i livet, i arbetet, i ekonomi, i familjen, i samhället, i världen.

Vill du vara med och be? Det kommer att finnas en ordning med förslag på bibelläsning och en förbön att använda och det tar bara en liten stund om dagen, eller några gånger i veckan, eller någon gång i veckan. Så här:

  • Du ber där du är och på den tid som passar dig bäst.
  • Avsätt en liten stund de dagar du bestämmer som dina bönedagar.
  • Be enligt en av de föreslagna ordningarna (eller en ordning som du redan lever i), med föreslagna eller egna ord.

Anmälan

Anmäl dig till anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se eller på telefon 0510-48 52 20 så att du kan få tillsänt dig bibelläsningsplan och ordningar för bönen samt förslag på böner. 

Här kan du ladda ner utskriftsvänlig information.