Gudstjänst via webben

Just nu äger alla gudstjänster rum digitalt på Svenska Kyrkan i Borås. Här firar vi gudstjänst tillsammans, via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Varje söndag kl. 10 på svenska, varannan söndag kl. 13 på finska.

Livesänd GudSTJänst

Tomt i livsändningsrutan? Då har gudstjänsten ännu inte börjat eller så är den förinspelad.  Scrolla längre ned på sidan till Inspelade gudstjänster.

Bibeltexterna som läses i sändningen: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet.

Inspelade gudstjänster

Gudstjänst den 11 april 2020 kl. 10:00

Gudstjänst på Annandag Påsk den 5 april 2021 kl. 10 

Gudstjänst på Påskdagen den 4 april 2021 kl. 10

Gudstjänst på finska - Påskdagen den 4 april 2021 kl. 14

Skärtorsdagen den 1 april 2021 kl. 18:00
Inspelningen finns tillgänglig t o m den 29 april.

Långfredagen den 2 april 2021 kl. 11 - ”Från mörker till ljus”, musikgudstjänst 
Inspelningen finns tillänglig tom den 29 april.

Långfredagen den 2 april 2021 kl. 14 - gudstjänst på finska
Inspelningen finns tillgänglig t o m den 29 april.

Söndagen den 28 mars kl. 18 - Hoppets väg, musikgustjänst med Living Gospel.
Inspelningen finns tillgänglig t.o.m. den 29 april.

Söndagen den 28 mars kl. 10 - Palmsöndagen

Söndagen den 21 mars - Tema: Guds mäktiga verk - på svenska eller på finska

Lördagen den 20 mars - musikgudstjänst ”En stilla vandring i fastetid”

Söndagen den 14 mars 

Söndagen den 7 mars - på svenska eller finska