Tema: medmänniskan

Snällhet är mer smittsamt än dumhet

På radion för en tid sedan rapporterades det om en forskning där människors beteende studerats, när det gått igenom dörrarna till Stockholms tunnelbanestationer.

Det visade sig att om en person släppte dörren i ansiktet på den som kom efter, upprepades det beteendet i genomsnitt i tre led.

Om en person däremot höll upp dörren till sin medmänniska, upprepades det beteendet i fem led.

Forskarna ansåg sig därmed kunna bevisa att ett positivt bemötande är mer smittsamt än ett negativt. Med andra ord är snällhet mer smittsamt än dumhet.

Det verkar således att vi, och vår omvärld, har allt att vinna på genom att ta Jesus på orden med hans uppmaning:
"Allt vad ni vill att människor ska göra för er,
det ska ni också göra för dem."