Kyrkoåret, kalender med högtider och helger

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter. De handlar bland annat om Jesus liv och innehåller tankar om livet.

Året börjar med advent

Den första dagen i kyrkoåret, eller kyrkåret, är söndagen den första advent.

Kyrkoåret slutar klockan 18 på lördagen före första adventssöndagen, samtidigt som adventshelgen börjar. Enligt gammal tideräkning börjar en helgdag alltid klockan 18 kvällen före. Det är förklaringen till att vi i Sverige firar många "aftnar" som midsommarafton eller julafton.

TEXTER FÖR VARJE HELGDAG
I kyrkoårets kalender har varje söndag och helgdag ett eget namn och ett eget tema. Tre olika bibeltexter och en psalm ur psaltaren i Bibeln hör till varje söndag. Bibeltexterna berättar bland annat om Jesus liv, död och uppståndelse.

Veckans texter får du höra om du går till söndagsgudstjänsten. Prästen eller någon ur församlingen kan också läsa texterna under andra gudstjänster eller andakter under veckan. 

Kyrkoårets kalender med bibeltexter för kommande söndag ››

En svart griffeltavla med texten Dom som säger att du inget duger till ljuger. Du är fantastisk.

Den kristna fastan handlar om kärlek

Fasta ska vara något vi gör utan tvång och utan att imponera på andra.