Gudstjänster

Välkommen att dela vår gemenskap! Vi firar gudstjänst varje vecka men just nu, p.g.a. coronaviruset, firar vi digitalt och inte i kyrkan. Välkommen att besöka våra gudstjänster här på vår hemsida och i våra sociala medier.

Gudstjänst

Gudstjänst är det övergripande namnet på det vi gör varje gång vi i församlingen samlas och ber, läser och sjunger. Det kan vara i kyrkor, kapell, i hemmen eller utomhus. Det kan vara högmässa, dop, luciagudstjänst, andakt, begravning, familjegudstjänst, söndagsgudstjänst, julotta och så vidare. En del leds av en präst en del av någon annan, oftast är det en musiker med. Står det bara Gudstjänst som rubrik betyder det att det kommer att vara en gudstjänst utan nattvard. Förmodligen med predikan och psalmsång.

Mässa

Finns ordet mässa med i namnet på en gudstjänst betyder att det firas nattvard i gudstjänsten. Det finns ett undantag: högmässogudstjänst. Där har man tagit högmässans ordning och tagit bort mässan så att det har blivit ”bara” en gudstjänst.

Andakt

Kort gudstjänst utan nattvard. Kan vara offentliga som andakter på servicehuset Väderkvarnen eller i våra kyrkor. En präst, diakon eller någon av våra kyrkovaktmästare läser en text och ber en bön. Sång och musik kan förekomma.

Gudstjänst för små och stora

En barnvänlig gudstjänst för hela familjen, utan nattvard. Gudstjänst för stora och små firas en gång i månad (med uppehåll under sommaren) i Stefanskyrkan kl 11.00. Gudstjänsten är fylld av musik och i den medverkar S:t Johannes barnkör, diskantkör samt i vissa fall även körlekis.

Stefansmässan - Stefansgudstjänst

En musikgudstjänst (med nattvard). Firas varje söndag kl 17.00 i Stefanskyrkan. Gudstjänsten inleds med en 15 minuters minikonsert. Läs mer om Stefansmässan

Sinnesro Stefansgudstjänst

Gudstjänst utan nattvard. Firas en söndag i månaden, med start kl 17.00. Sinnesro Stefansgudstjänst är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi börjar alltid med 15 minuters musikkonsert och därefter delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger.  Läs mer »

Johannesmässa

Vid speciella tillfällen när något utöver det vanliga inträffar firar vi Johannesmässa i vår vackra S:t Johannes kyrka. Mässan är alltid extra högtidlig och båda våra vuxenkörer medverkar. Läs mer »