Gudstjänster

Välkommen att dela vår gemenskap! Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11 i Stefanskyrkan, och du som inte har möjlighet att komma är hjärtligt välkommen att besöka våra digitala gudstjänster här på vår hemsida och i våra sociala medier.

Varje söndag kl 11 kan du fira gudstjänst eller mässa med oss. De två första söndagarna varje månad firar vi Söndagsmässa med hopp. Den tredje söndagen riktar vi speciellt till barnfamiljer och firar då Söndagsgudstjänst med hopp för små och stora. Den fjärde söndagen firar vi Sinnesrogudstjänst med hopp som leds av diakon Christer Schwartz.

Våra gudstjänster och mässor är fyllda med musik, värme och hjärta. För musiken står våra egna musiker, våra körer, kontraktskörer och/eller orkestrar i en härlig mix. Musiken är församlingens signum. Det är just musiken och det vardagliga tilltalet i våra mässor och gudstjänster som gör dem så berikande. 

Vi fortsätter att fira gudstjänster och andakter digitalt i våra sociala kanaler (Facebook, Instagram och YouTube) under namnet stjohannessthlm och här här på vår hemsida.

Alla de digitala gudstjänsterna kan du se här ››

Söndagsmässa med hopp

Starta söndagen med tid för eftertanke, kloka ord, vacker musik och härlig gemenskap! Våra söndagsmässor är fyllda med musik, värme och hjärta som alla är välkomna till!

Söndagsgudstjänst med hopp för små och stora

Här finns något för alla – musik, glädje och allvar. Välkommen en barnvänlig gudstjänst för hela familjen, utan nattvard. Gudstjänsten är fylld av musik och i den medverkar ofta våra barnkörer Joy och Happy och ibland även körlekis.

Sinnesrogudstjänst med hopp

Sinnesrogudstjänst med hopp är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi delar vi livets svårigheter och glädjeämnen. Vi ber, tänder ljus och sjunger tillsammans. Den firas alltid med mycket musik.

Gudstjänst

Gudstjänst är det övergripande namnet på det vi gör varje gång vi i församlingen samlas och ber, läser och sjunger. Det kan vara i kyrkor, kapell, i hemmen eller utomhus. Det kan vara högmässa, dop, luciagudstjänst, andakt, begravning, familjegudstjänst, söndagsgudstjänst, julotta och så vidare. En del leds av en präst en del av någon annan, oftast är det en musiker med. Står det bara Gudstjänst som rubrik betyder det att det kommer att vara en gudstjänst utan nattvard. Förmodligen med predikan och psalmsång.

Mässa

Finns ordet mässa med i namnet på en gudstjänst betyder att det firas nattvard i gudstjänsten. Det finns ett undantag: högmässogudstjänst. Där har man tagit högmässans ordning och tagit bort mässan så att det har blivit ”bara” en gudstjänst.

Andakt

Kort gudstjänst utan nattvard. Kan vara offentliga som andakter på servicehuset Väderkvarnen eller i våra kyrkor. En präst, diakon eller någon av våra kyrkovaktmästare läser en text och ber en bön. Sång och musik kan förekomma.

Söndagsgudstjänst med hopp för små och stora

En barnvänlig gudstjänst för hela familjen, utan nattvard. Gudstjänsten för stora och små firas den tredje söndagen varje månad (med uppehåll under sommaren) i Stefanskyrkan kl 11.00. Gudstjänsten är fylld av musik och i den medverkar ofta S:t Johannes barnkörer samt i vissa fall även körlekis.

Söndagsmässa med hopp

En mässa (med nattvard) som är fylld med musik, värme och hopp. Mässan firas de två första söndagarna varje månad kl 11.00 i Stefanskyrkan.  Läs mer om Söndagsmässan

Sinnesrogudstjänst med hopp

En varm och innerlig gudstjänst utan nattvard. Firas den fjärde söndagen i månaden, kl 11.00. Sinnesrogudstjänsten är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi bjuder på mycket musik och delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger.  Läs mer »

Johannesmässa med hopp

Vid speciella tillfällen när något utöver det vanliga inträffar firar vi Johannesmässa med hopp i vår vackra S:t Johannes kyrka. Mässan är alltid extra högtidlig och båda våra vuxenkörer medverkar. Läs mer »