Sinnesrogudstjänst med hopp

Sinnesrogudstjänst med hopp är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi brukar inleda med musik och därefter delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger.

Sinnesrogudstjänst med hopp är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger. Den firas alltid med mycket musik. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Välkommen att dela vår gemenskap! 

kommande sinnesrogudstjänster:

Söndag 25 april, digitalt
Se den på Youtube under namnet Stjohannessthlm

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

För mer information kontakta

Christer Schwartz

Christer Schwartz

S:t Johannes församling

Diakon vid Sinnesro Stefansgudstjänster