Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sinnesro Stefansgudstjänst

Sinnesro Stefansgudstjänst är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi börjar alltid med 15 minuters musikkonsert och därefter delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger.

Sinnesro Stefansgudstjänst är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi börjar alltid med 15 minuters musikkonsert och därefter delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Välkommen att dela vår gemenskap! Vi firar Sinnesro Stefansgudstjänst kl 17.00 i Stefanskyrkan en söndag i månaden och ser fram emot att träffa dig där.

Söndag 28 april kl 17.00 stefanskyrkan i vanadislunden

Kvällens tema: Tillsammans. Vi pratar om hur viktiga vi är för varandra och hur mycket det betyder att få dela både svårigheter och glädje- ämnen ihop med andra. Tillsammans skapar vi möjligheter för var och en att växa. Tillsammans är vi starka. Varmt välkommen!

Talare: Erland Ros
Musiker: Buster och Ingemar Berglind.
Diakon: Christer Schwartz.

  

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

För mer information kontakta

Christer Schwartz

Christer Schwartz

S:t Johannes församling

Diakon