Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sinnesro Stefansgudstjänst

Sinnesro Stefansgudstjänst är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi börjar alltid med 15 minuters musikkonsert och därefter delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger.

Sinnesro Stefansgudstjänst är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi börjar alltid med 15 minuters musikkonsert och därefter delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Välkommen att dela vår gemenskap! Vi firar Sinnesro Stefansgudstjänst kl 17.00 i Stefanskyrkan en söndag i månaden och ser fram emot att träffa dig där.

kommande sinnesrogudstjänster:

Söndag 29 september kl 17
Söndag 27 oktober kl 17
Söndag 24 november kl 17
Söndag 15 december kl 17
  

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

För mer information kontakta

Christer Schwartz

Christer Schwartz

S:t Johannes församling

Diakon