Sinnesro Stefansgudstjänst

Sinnesro Stefansgudstjänst är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi börjar alltid med 15 minuters musikkonsert och därefter delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger.

Från och med den 26 juli öppnar vi upp för firande av Sinnesrogudstjänst och gudstjänster utan nattvard i kyrkan. Vi följer myndigheternas direktiv om max 50 st besökare i lokalen och vi sitter väl utspridda.

Alla de digitala gudstjänsterna kan du se här ››

Sinnesro Stefansgudstjänst är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi börjar alltid med 15 minuters musikkonsert och därefter delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Välkommen att dela vår gemenskap! Vi firar Sinnesro Stefansgudstjänst kl 17.00 i Stefanskyrkan en söndag i månaden och ser fram emot att träffa dig där.

kommande sinnesrogudstjänster:

Söndag 30 augusti kl 17 i Stefanskyrkan
Söndag 27 september kl 17 i Stefanskyrkan
Söndag 25 oktober kl 17 i Stefanskyrkan

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

För mer information kontakta

Christer Schwartz

Christer Schwartz

S:t Johannes församling

Diakon vid Sinnesro Stefansgudstjänster