Foto: Jessica Mossberg

Sinnesrogudstjänst med hopp

Sinnesrogudstjänst med hopp är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi delar vi livets svårigheter och glädjeämnen. Vi ber, tänder ljus och sjunger tillsammans. Den firas alltid med mycket musik.

Sinnesrogudstjänst med hopp är en gudstjänst som både rockar och berör. Vi delar vi livets svårigheter och glädjeämnen tillsammans. Vi ber, tänder ljus och sjunger. Den firas alltid med mycket musik. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Välkommen att dela vår gemenskap! 

kommande sinnesrogudstjänster:

Söndag 26 september kl 11
Söndag 24 oktober kl 11

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

För mer information kontakta

Christer Schwartz

Christer Schwartz

S:t Johannes församling

Diakon vid Sinnesro Stefansgudstjänster