Foto: Ikon

Kyrkans sociala arbete

Diakoni är att visa omsorg om medmänniskan – att omsätta Guds ord i handling och ge av sig själv.

Diakoni (från det grekiska ordet Diakoni´a som betyder tjänst, betjäning) innebär omsorg om medmänniska i livets olika skeden och situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Svenska kyrkans församlingar har som ansvar att ställa upp för dem som lider kroppslig och själslig nöd. Därför finns det i församlingarna människor som har till uppgift att arbeta med diakoni.

Genom diakonen kan S:t Johannes församling erbjuda rådgivande stödsamtal, själavårdssamtal, samtal för sörjande, hem- och sjukbesök och hjälp i kontakt med myndigheter och institutioner.

Diakoniverksamheten kan till behövande, som inte får bidrag via sociala myndigheter, vid speciella skäl ge ekonomiskt bidrag. Pengarna kommer från stiftelser som skänkt pengar för detta ändamål.

Träffpunkter i S:t Johannes församling

I församlingen finns det olika former av verksamhet där man träffas under trevliga former, vandrar, dricker kaffe eller te, äter eller kanske sjunger tillsammans.  Läs mer här

Stöd i sorgen
 
Här finns telefonnummer och länkar till olika organisationer när livet känns svårt.

Församlingens diakoner

Christer Schwartz och Micaela Leijonmarck Pilati. I församlingens diakoni arbeter även socionom Thomas Axelsson.

Besök efter överenskommelse. Ring till expeditionen, telefon 08-508 88 650 eller lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Församlingens präster

Catharina Segerbank, kyrkoherde, telefon: 08-508 88 658 
Annika Björnström, telefon: 08-508 88 670