Begravning

Döden är en del av livet. Så är det, även om vi kanske ogärna tänker på det. Då kommer oftast bortgången av en närstående som en chock för oss. Därför är begravningen är en viktig ceremoni, där vi får möjligheten att hedra och ta farväl av den avlidne och gör den till en fin och minnesvärd stund.

Den avlidne har rätt till begravningsgudstjänst i den församling som personen tillhörde. Begravning kan också ske i en annan församling. Då ersätter den församling som den avlidne tillhörde den andra församlingen för detta.

S:t Johannes församling erbjuder idag inga nya gravplatser med gravrätt. Som alternativ har vi en minneslund och en askgravlund.

BEGRAVNINGSSAMTAL

När prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga för ett samtal. Mötet kan ske i hemmet eller här i församlingens lokaler. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Om det finns omständigheter som försvårar situationen för anhöriga kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Prästen har tystnadsplikt vad gäller enskild själavård, vilket betyder att han eller hon inte får tala med någon om det som har sagts i sådana samtal.

I samtalet planerar präst och anhöriga tillsammans utformningen av begravningsgudstjänsten. Det finns en begravningsritual som är begravningens stomme, men musik, psalmer, böner och texter går att diskutera och välja tillsammans med prästen. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål bör de få komma i första rummet.

PSALMER OCH MUSIK
Anhöriga är också välkomna att ta kontakt med den musiker som ska spela vid begravningen för att diskutera och kanske få förslag på musik. Här är några psalmförslag.

172 De skall gå till den heliga staden
183 Som sådden förnimmer
190 Bred dina vida vingar
238a Jag lyfter mina händer
249 Blott en dag 
251 Var jag går i skogar, berg och dalar
256 Var inte rädd
269 Sorgen och glädjen 
271 Närmare, Gud, till dig
277 Så tag nu mina händer
285 Det finns djup i Herrens godhet
289 Guds kärlek är som stranden
297 Härlig är jorden
304 Lär mig du skog att vissna glad
629 Så kort var den fröjd

TACKSÄGELSE
Tacksägelse över den som avlidit läses i gudstjänsten söndagen efter att församlingen fått kännedom om dödsfallet. Församlingen skickar ett brev till närmaste anhörig med information om när tacksägelse läses. Anhöriga kan också lämna önskemål om tacksägelse till en speciell söndag genom att kontakta församlingsexpeditionen.

DÖDSANNONS
En dödsannons gör det inträffade påtagligt för omvärlden. I annonsen informeras om när och var begravningen äger rum eller om den redan ägt rum. I annonsen kan man även framföra önskemål om gåvor till något särskilt ändamål. Annonsens storlek och valet av tidning påverkar kostnaden för den.

BEGRAVNINGSKAFFE
Du är välkommen att boka våra samlingslokaler för begravningskaffe prata med församlingsexpeditionen. Läs mer här.

EXTRA
I S:t Johannes församling finns två bårtäcken som får användas kostnadsfritt vid begravningar.

I S:t Johannes församling finns två bårtäcken som får användas kostnadsfritt vid begravningar. Foto: Jessica Mossberg

S:t Johannes Askgravlund

Askgravlunden är placerad på S:t Johannes kyrkogård och är i första hand avsedd för avlidna personer folkbokförda i Stockholms kommun, men dispens kan beviljas.

S:t Johannes Minneslund

Minneslunden invigdes 1995 och är ritad av arkitekt Örjan Lönngren. Gjutjärnskorset av skulptören Carl Eldh har ursprungligen stått på Stefanskyrkans västra trappa.

Johannessalen

Under S:t Johannes kyrka finns tre otroligt vackra samlingsrum för privatpersoner, företag och föreningar att hyra. Bjud in till bröllopsmiddag, dop- och begravningskaffe, födelsedagsfest eller konferens i en unik miljö!

Stefanssalen

Det går bra att hyra Stefanssalen vid dopkaffe, vigselmottagning och begravningskaffe. Salen ligger på Frejgatan 31, i nära anslutning till Stefanskyrkan.

Stöd i sorgen

Du är välkommen med din sorg. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det.