Ditt medlemskap gör det möjligt!

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Här finns alltid en plats för dig! Här hittar du blanketter för medlemskap i Svenska kyrkan för vuxna och barn.

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Här finns alltid en plats för dig!

Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan – S:t Johannes församling gör du det möjligt för oss att stödja människor i sorg och i utsatthet och att kunna ge ekonomiskt stöd till behövande. Att människor som behöver stöd och hjälp får någon att prata med. Du låter våra körer sprida ljus och värme i gudstjänster och musikcaféer.

Du gör det möjligt för äldre att träffas på olika gemenskapsträffar för att fika, umgås och få del av olika musikprogram. Du möjliggör för oss att underhålla våra kyrkor som är både viktiga ur historisk synpunkt och som samlingspunkt. Du möjliggör för oss att ordna jul- och påskfirande för att ingen ska behöva fira jul eller påsk ensam. Du gör det möjligt för kyrkan att ha beredskap och finnas till hands vid olika typer av kriser både i det lokala sammanhanget och runt om i världen. Tack!


Anmälan om Inträde i Svenska kyrkan
Anmälan om Inträde i Svenska kyrkan för barn under 18 år

 

Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna blanketterna, om du inte har det kan du ladda ner det här.

Kyrkoavgiften för år 2023 har fastslagits av kyrkofullmäktige och uppgår till 0,96 kronor per skattekrona.

Två glada äldre kvinnor sitter bredvid varandra och syr.

17 skäl att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Träffpunkter

Till våra verksamheter och träffpunkter är alla välkomna, oavsett livsåskådning. Vi finns här för dig, i våra kyrkor och församlingslokaler, genom personliga möten och samtal. Vi ser fram emot att dela dagen med dig. Vi ses!

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans arbete med människor i utsatta livssituationer. Det handlar om att bryta ensamheten hos både unga och gamla, att hjälpa psykiskt sköra människor och hemlösa som fallit mellan stolarna i det sociala systemet, att stödja någon i sorg samt att stödja nyanlända. Förebilden är Jesus, att i handling omsätta Guds ord.