Foto: Jessica Mossberg

S:t Johannes Kyrkogård

S:t Johannes kyrkogård är belägen på Brunkebergsåsens högsta punkt, mitt i centrala Stockholm. Det var länge en kal och öde plats med lite vegetation. Platsen var förr fruktad som skådeplats för spökerier och andra hemskheter. Först 1817 planterades träd på kyrkogården. I dag fungerar kyrkogården som park och skolgård för Internationella skolan och Franska skolan. För att vara de dödas viloplats är S:t Johannes kyrkogård en sällsynt levande plats!

S:t Johannes kyrkogård är belägen på Brunkebergsåsens högsta punkt. Det var länge en kal och öde plats med lite vegetation. Av invånarna var platsen fruktad som skådeplats för spökerier och andra hemskheter. Först 1817 planterades träd på kyrkogården. 

S:t Johannes församling erbjuder idag inga nya gravplatser med gravrätt. Som alternativ har vi en minneslund och en askgravlund.

I dag fungerar kyrkogården som park och skolgård för Internationella skolan och Franska skolan. Skolbarnen i Internationella skolan och Franska skolan har sin raster på kyrkogården: vintertid snöbollskrig, på sommaren fotboll. Under den varma årstiden samlas lunchlediga  från närliggande arbetsplatser i kyrktrappan eller vid klockstapeln för att inmundiga mellanmål. Under högsommaren möter man solbadande lite varstans. Liv och rörelse med andra ord- kanske lite väl mycket kan vissa tycka. Men det finns stunder då kyrkogården vilar i ett lantligt lugn. En som upptäckte det och skrev om det var skalden Daniel Fallström som verkade kring sekelskiftet 18-1900:

”Mitt i stadens kvalm och vimmel
finner jag en ostörd vrå,
välver sig en skyfri himmel
svalomsusad, sommarblå.
Gatans buller dit blott tränger
liksom brus från fjärran hav
här syrenen lantligt hänger
över stenen på en grav."

Denna stämning kan man fortfarande avnjuta en sommarkväll exempelvis under semestertid, bara ett stenkast (bokstavligen) från det brusande stadslivet på Sveavägen. Kring 1970 var det nära ögat att området kring Johannes kyrkogård förvandlats helt genom rivningar och en ny trafikled. Tack och lov stoppades planerna. Det är därför området fortfarande har karaktär av en småstad.

En lång historia 

Hur gammal begravningsplatsen verkligen är vet man inte med säkerhet. Enligt en del källor skulle platsen ha använts som begravningsplatsen ända sedan slutet av 1200-talet, då Magnus Ladulås anlade Örjans hospital på nedre Norrmalm.

Kyrkogården anlades antagligen redan i början på 1600-talet som en gemensam begravningsplats för Stockholm, i samband med förhärjande pestepidemier som krävde  tusentals offer. Av dåtidens enkla gravkors av trä finns inget kvar - den äldsta påträffade gravstenen förvaras inne i kyrkan. Den bär årtalet 1704. Bevarade gravstenar och minnesstenar på kyrkogården är från 1800- och 1900-talet. 

Att vandra runt på kyrkogården och läsa inskrifterna på gravstenarna är att göra en spännande historisk tidsresa. Här vilar militärer kända från Sveriges sista stora krig mot Ryssland 1808-09, Georg Carl von Döbeln och Henrik Gripenberg. Här möter vi teaterfolk och sångare som den äventyrlige Edouard du Puy som hade rekord i utvisningar från olika länder, tills han äntligen slog sig till ro i Stockholm som hovkapellmästare och sångare på Kungliga Operan.  Här finns minnesstenen över den gåtfulla skevikssekten, män och kvinnor som levde i en klosterliknande gemenskap  på gården Skevik på Värmdö. De fraktade in sina döda på natten och kastade de nakna kropparna över kyrkogårdsmuren och så fick kyrkans folk begrava de döda bäst de gitte. Själv var de helt ointresserade av kyrkliga seder och bruk. Gud mötte man i det egna hjärtat!

På en gravsten läser man namnet Löwenström. Där vilar änkan till kapten Anckarström, Gustaf III:s mördare år 1792 Hon hette Gustaviana Löwen och levde ända fram till 1844. Släkten i övrigt bytte namn från Anckarström till Löwenström  och kungamördarens bror donerade pengar till ett sjukhus som en försoningshandling. Sjukhuset finns kvar, ligger i Upplands-Väsby och heter Löwenströmska!

 

I vår tid har Johannes kyrkogård fått både minneslund och askgravlund. I anslutning till dessa finns den kände toppdiplomaten Sverker Åströms (död 2012) grav. Där kan man på framsidan möta Sverkers lakoniska formulering om livets mening: ”Livet får sin mening av alternativet”. På baksidan kan man läsa en av hans översättningar av Michelangelos kärleksdikter- när Sverker gjorde dessa översättningar från italienska var han över 90 år!

 

Ny bok: Upptäcktsfärd på S:t Johannes kyrkogård

I boken »Upptäcktsfärd på S:t Johannes kyrkogård« av Erland Ros får du följa med på en historisk upptäcktsfärd. Du får möta Mamsell Arfvidsson – som sägs ha förutspått mordet på kung Gustav III – och tio andra personer med fascinerande livsberättelser som nu ligger begravda på S:t Johannes kyrkogård. Vandra runt på kyrkogården i fantasin, eller använd kartan i boken för att hitta rätt.

Döbelndagen

Varje år i slutet av augusti låter vi våra döda på Johannes träda fram på den s.k. Döbelndagen. Under ledning av generalen (alias Erland Ros) vandrar vi runt och får möta de återuppståndna personligheterna vid sina gravar när de berättar om sina liv. Detta kan väl kallas en levande kyrkogård!

Erland Ros som Georg von Döbel Foto: Jessica Mossberg

Klockstapeln

Klockstapeln i kyrkogårdens södra del byggdes 1692 och genomgick en grundlig renovering 1957 och 2018 renoverades den åter. Den målades med rödtjära  – en härlig röd kulör med ett klassiskt matt utseende som effektivt skyddar mot solens UV-strålning. Trätjäran ger ett utmärkt träskydd och tillför de naturliga ämnen som träet självt använder mot angrepp av mikroorganismer. Läs mer om klockstapeln »

Minneslunden

Minneslunden invigdes 1995 och är ritad av arkitekt Örjan Lönngren. Gjutjärnskorset av skulptören Carl Eldh har ursprungligen stått på Stefanskyrkans västra trappa. Läs mer om minneslunden »

Askgravlunden

Askgravlunden invigdes på pingstdagen den 27 maj 2012 av Kontraktprost Jan Stenberg och kyrkoherde emeritus Per Qvarnström. Det är en plats där askan begravs och namnet på den avlidne graveras in på en stenplatta. Besökare kan lämna blommor och tända ljus. Läs mer om askgravlunden »

Foto: Jessica Mossberg

Sökning av gravrättsinnehavare

S:t Johannes församling har satt ut gröna skyltar på vissa gravplatser: Släktingar eller närstående till gravsatta, kontakta vår expedition för mer information: tel. 08-508 886 50. Tack på förhand!

För en trygg kyrkogård

Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga på vår kyrkogård och som ett led i det arbetet har vi en anlitat en huvudutredare som du kan kontakta om du skulle se eller uppleva något oroväckande på vår fina kyrkogård. Läs mer »

Intressanta gravar

S:t Johannes kyrkogård innehåller ett stort antal gravar av personhistoriskt intresse.

S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka är en katedralliknande kyrka med en fantastisk interiör och plats för 900 personer. Kyrkan ligger högst upp på Brunkebergsåsen i Stockholm. Trots sin placering mitt i centrala Stockholm och trots sin storlek, ligger kyrkan undanskymd från omgivande kvarter.

Norrmalms äldsta träbyggnad renoverad

På kyrkogården vid S:t Johannes kyrka mitt i centrala Stockholm, hittar vi Norrmalms äldsta träbyggnad – en klockstapel från 1692. Efter att ha varit täckt med byggnadsställningar och målats med rödtjära ser den unika byggnaden åter dagens ljus, så som den såg ut för över 300 år sedan.

S:t Johannes Askgravlund

Askgravlunden är placerad på S:t Johannes kyrkogård och är i första hand avsedd för avlidna personer folkbokförda i Stockholms kommun, men dispens kan beviljas.

S:t Johannes Minneslund

Minneslunden invigdes 1995 och är ritad av arkitekt Örjan Lönngren. Gjutjärnskorset av skulptören Carl Eldh har ursprungligen stått på Stefanskyrkans västra trappa.

Kyrkogårdshumor

Gråt inte över spilld...

Ett enastående byggprojekt!

Att ta hand om våra kyrkobyggnader är viktigt. När trappan upp till S:t Johannes kyrka och underliggande gravkor visade sig vara i så dåligt skick att de måste rivas kom idén om en ny församlingssal. Läs mer »