Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

S:t Johannes församling Besöks- och postadress: Frejgatan 31, 11349 STOCKHOLM Telefon: +46(8)50888650 E-post till S:t Johannes församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

S:t Johannes Kyrkogård

För att vara de dödas viloplats är S:t Johannes kyrkogård en sällsynt levande plats!

S:t Johannes kyrkogård är belägen på Brunkebergsåsens högsta punkt. Det var länge en kal och öde plats med lite vegetation. Av invånarna var platsen fruktad som skådeplats för spökerier och andra hemskheter. Först 1817 planterades träd på kyrkogården. 

S:t Johannes församling erbjuder idag inga nya gravplatser med gravrätt. Som alternativ har vi en minneslund och en askgravlund.

I dag fungerar kyrkogården som park och skolgård för Internationella skolan och Franska skolan. Skolbarnen i Internationella skolan och Franska skolan har sin raster på kyrkogården: vintertid snöbollskrig, på sommaren fotboll. Under den varma årstiden samlas lunchlediga  från närliggande arbetsplatser i kyrktrappan eller vid klockstapeln för att inmundiga mellanmål. Under högsommaren möter man solbadande lite varstans. Liv och rörelse med andra ord- kanske lite väl mycket kan vissa tycka. Men det finns stunder då kyrkogården vilar i ett lantligt lugn. En som upptäckte det och skrev om det var skalden Daniel Fallström som verkade kring sekelskiftet 18-1900:

”Mitt i stadens kvalm och vimmel
finner jag en ostörd vrå,
välver sig en skyfri himmel
svalomsusad, sommarblå.
Gatans buller dit blott tränger
liksom brus från fjärran hav
här syrenen lantligt hänger
över stenen på en grav."

Denna stämning kan man fortfarande avnjuta en sommarkväll exempelvis under semestertid, bara ett stenkast (bokstavligen) från det brusande stadslivet på Sveavägen. Kring 1970 var det nära ögat att området kring Johannes kyrkogård förvandlats helt genom rivningar och en ny trafikled. Tack och lov stoppades planerna. Det är därför området fortfarande har karaktär av en småstad.

 

En lång historia 
Hur gammal begravningsplatsen verkligen är vet man inte med säkerhet. Enligt en del källor skulle platsen ha använts som begravningsplatsen ända sedan slutet av 1200-talet, då Magnus Ladulås anlade Örjans hospital på nedre Norrmalm.

Kyrkogården anlades antagligen redan i början på 1600-talet som en gemensam begravningsplats för Stockholm, i samband med förhärjande pestepidemier som krävde  tusentals offer. Av dåtidens enkla gravkors av trä finns inget kvar - den äldsta påträffade gravstenen förvaras inne i kyrkan. Den bär årtalet 1704. Bevarade gravstenar och minnesstenar på kyrkogården är från 1800- och 1900-talet. 

Att vandra runt på kyrkogården och läsa inskrifterna på gravstenarna är att göra en spännande historisk tidsresa. Här vilar militärer kända från Sveriges sista stora krig mot Ryssland 1808-09, Georg Carl von Döbeln och Henrik Gripenberg. Här möter vi teaterfolk och sångare som den äventyrlige Edouard du Puy som hade rekord i utvisningar från olika länder, tills han äntligen slog sig till ro i Stockholm som hovkapellmästare och sångare på Kungliga Operan.  Här finns minnesstenen över den gåtfulla skevikssekten, män och kvinnor som levde i en klosterliknande gemenskap  på gården Skevik på Värmdö. De fraktade in sina döda på natten och kastade de nakna kropparna över kyrkogårdsmuren och så fick kyrkans folk begrava de döda bäst de gitte. Själv var de helt ointresserade av kyrkliga seder och bruk. Gud mötte man i det egna hjärtat!

På en gravsten läser man namnet Löwenström. Där vilar änkan till kapten Anckarström , Gustaf III:s mördare år 1792 Hon hette Gustaviana Löwen och levde ända fram till 1844. Släkten i övrigt bytte namn från Anckarström till Löwenström  och kungamördarens bror donerade pengar till ett sjukhus som en försoningshandling. Sjukhuset finns kvar, ligger i Upplands-Väsby och heter Löwenströmska!

I vår tid har Johannes kyrkogård fått både minneslund och askgravlund. I anslutning till dessa finns den kände toppdiplomaten Sverker Åströms (död 2012) grav. Där kan man på framsidan möta Sverkers lakoniska formulering om livets mening: ”Livet får sin mening av alternativet”. På baksidan kan man läsa en av hans översättningar av Michelangelos kärleksdikter- när Sverker gjorde dessa översättningar från italienska var han över 90 år!

Varje år i slutet av augusti låter vi våra döda på Johannes träda fram på den s.k. Döbelndagen. Under ledning av generalen (alias Erland Ros) vandrar vi runt och får möta de återuppståndna personligheterna vid sina gravar när de berättar om sina liv. Detta kan väl kallas en levande kyrkogård!

 


Klockstapeln
Klockstapeln i kyrkogårdens södra del byggdes 1692 och genomgick en grundlig renovering 1957. 

Minneslunden
Minneslunden invigdes 1995 och är ritad av arkitekt Örjan Lönngren. Gjutjärnskorset av skulptören Carl Eldh har ursprungligen stått på Stefanskyrkans västra trappa.

Askgravlunden
Askgravlunden invigdes på pingstdagen den 27 maj 2012 av Kontraktprost Jan Stenberg och kyrkoherde emeritus Per Qvarnström. Det är en plats där askan begravs och namnet på den avlidne graveras in på en stenplatta. Besökare kan lämna blommor och tända ljus.

Sökning av gravrättsinnehavare

S:t Johannes församling har satt ut gröna skyltar på vissa gravplatser: Släktingar eller närstående till gravsatta, kontakta vår expedition för mer information: tel. 08-508 886 50. Tack på förhand!