Bröllop

Tager du denna... JA! Bröllop är ett fantastiskt sätt att visa upp sin kärlek för varandra. Ett minne för livet, för alla som är med. En stor glädje att stå inför Gud och denna församling och säga JA!

Information angående antal vid bröllop enligt den tillfälliga pandemilagen.

Maximalt 80 deltagare exklusive kyrkans personal får träffas vid vigselgudstjänster. Detta gäller alla trossamfund som verkar i våra lokaler.

Max 50 personer exklusive personal får träffas vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet – till exempel i kyrkor och församlingshem.

Det innebär att vi inte får hyra ut våra samlingslokaler till fler än 50 personer. Ytterst ansvarig för att deltagarantalet inte överskrids är alltså verksamhetsutövaren, alltså den som hyr ut. 

Vill du boka bröllop kan du fylla i formuläret förfrågan om bröllop eller kontakta expeditionen på 08-508 88 650.

Ofta planeras ett bröllop långt i förväg, men det måste inte alls vara stort och påkostat. Vigselgudstjänsten med präst, vaktmästare, kyrka och musiker kostar ingenting, eftersom kostnaderna för vigseln finansieras genom medlemsavgiften. Förutom brudparet behövs bara prästen och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig. 


ÄKTENSKAP FÖR ALLA
I S:t Johannes församling viger samtliga präster med glädje både olik- och samkönade par. De som redan har registrerat ett partnerskap kan ändra detta till ett äktenskap antingen genom en anmälan till Skatteverket eller genom en vigsel i kyrkan. Varmt välkomna att boka er vigsel i någon av våra kyrkor!

Vigselakten är en symbolhandling där paret lovar att de vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Den kyrkliga vigseln präglas av tron att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften ”inför Gud och i församlingens närvaro”, bön över ringarna och välsignelse över brudparet.

Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med präst och musiker kan man göra vigseln personlig med egna löften, böner, dikter och sånger. Efter att ni har bokat tid för vigsel får ni en bokningsbekräftelse med uppgifter om vilken präst som skall viga er. Prästen tar sedan kontakt med er för ett vigselsamtal, där ni går igenom vigselgudstjänstens utformning, vilka texter och psalmer som skall ingå. Ni får också gärna ta kontakt med tjänstgörande organist för att diskutera musikval.

De som har gift sig borgerligt kan få en kyrklig välsignelse över sitt äktenskap. Den som vill gifta sig i en annan församlings kyrka kontaktar den församlingen. Det gäller även de som vill gifta sig utomlands.

För att vigseln ska kunna ske enligt Svenska kyrkans ordning krävs att en av makarna är medlem i Svenska kyrkan. Då kostar vigsel i kyrkan ingenting: präst, kyrka, organist och vaktmästare ingår.

VIGSELSAMTAL
Samtalet med prästen handlar ofta mycket om det praktiska, hur man ska gå och stå, hur man gör med ringar och bukett, hur gästerna ska sitta och vilka psalmer som ska sjungas. Ofta pratar man också om hur makarna tänker inför vigseln. När man i lugn och ro har talat igenom hur er vigsel ska se ut och varför - då är det lättare att vara närvarande helt och fullt i det som sker när ni väl står där i kyrkan på bröllopsdagen.

VIKTIGA HANDLINGAR
Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar över beslut om "Hindersprövning" till prästen innan vigseln äger rum. Efter vigseln undertecknar prästen ett vigselintyg och skickar detta till folkbokföringen för registrering. Tänk på att hindersprövningen endast är giltig i fyra månader.

Hyra lokal

Det finns möjlighet att hyra lokal för upp till 60 personer. Läs mer här.