Inre hälsa

Hälsa och välmående handlar inte bara om det yttre utan också om det som finns på insidan. Hur kan vi ta hand om vår insida? Meditation, retreat, sång och samtal kan vara några vägar att värna om vårt inre.

Kom och sjung med oss!
Forskning visar att körsång har en mängd positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Att sjunga tillsammans är rena medicinen. De viktigaste hälsovinsterna är att du blir lugnare, lyckligare, får ur dig känslor vilket leder till minskad stress, dina lungor, tarmar och ditt hjärta får motion, ditt immunförsvar stärks och risken för blodpropp minskar. Vi i S:t Johannes församling erbjuder körer för alla åldrar. Läs mer om våra körer »

 

Att få prata med någon och få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt, gör ofta skillnad. En viktig del i vårt arbete är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med. Läs mer om vårt samtalsstöd »

 

Meditation
Ge dig själv tid att bara vara. Meditation handlar om att komma närmare sig själv och sin inre röst. Genom att sitta ner en stund och låta allt vara, lugnar du ner sinnet och lindrar stress och oro i kroppen. Vi erbjuder meditation under våra retreater. 

Följ med på Må-bra-promenader!

Häng med våra härliga promenader! Ingen föranmälan och ingen kostnad, bara att dyka upp. Vi samlas på Frejgatan 31 kl 11 varje torsdag – under hela sommaren.

Samtal och stöd

Vi människor hamnar då och då i problematiska livssituationer, då vi behöver någon att prata med. Vi har lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Läs mer »

Inspiration i vardagen

Hejda dig ett ögonblick och låt livet hinna ikapp dig. Här kommer texter som vill inspirera till eftertanke. Texter att läsa och filmer att njuta av. Om livets vardagligheter och besvärligheter. Vi hoppas de ska fylla dig med glädje och hopp och känna att du ska finna att Gud finns hos dig och älskar dig.

En bön kring Guds och vårt ansvar

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.