Inre hälsa

Hälsa och välmående handlar inte bara om det yttre utan också om det som finns på insidan. Hur kan vi ta hand om vår insida? Meditation, retreat, sång och samtal kan vara några vägar att värna om vårt inre.

Kom och sjung med oss!
Forskning visar att körsång har en mängd positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Att sjunga tillsammans är rena medicinen. De viktigaste hälsovinsterna är att du blir lugnare, lyckligare, får ur dig känslor vilket leder till minskad stress, dina lungor, tarmar och ditt hjärta får motion, ditt immunförsvar stärks och risken för blodpropp minskar. Vi i S:t Johannes församling erbjuder körer för alla åldrar. Läs mer om våra körer »

 

Att få prata med någon och få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt, gör ofta skillnad. En viktig del i vårt arbete är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med. Läs mer om vårt samtalsstöd »

 

Meditation
Ge dig själv tid att bara vara. Meditation handlar om att komma närmare sig själv och sin inre röst. Genom att sitta ner en stund och låta allt vara, lugnar du ner sinnet och lindrar stress och oro i kroppen. Vi erbjuder meditation under våra retreater.