Körer

Ett rikt konsertliv, körer för alla i en omfattande musikverksamhet. I S:t Johannes församling satsar vi mycket på musiken och körerna sjunger ofta med kompband på våra gudstjänster, vilket gör det extra roligt.

I församlingen finns det fem körer, tre för vuxna och två för barn. Körerna medverkar i mässor och gudstjänster samt ger konserter vid ett flertal tillfällen per år.

ha en mycket frekvent närvaro samt att delta i de framträdanden som körerna gör. Det är en av förutsättningarna för att få till stånd en stabil och utvecklande verksamhet.

Alla är välkomna och det är kostnadsfritt att delta i både barn- och vuxenkörsverksamheten, men som medlem (eller förälder till yngre barn) åtar man sig att ha en mycket frekvent närvaro samt att delta i de framträdanden som körerna gör. Det är en av förutsättningarna för att få till stånd en stabil och utvecklande verksamhet.

Varför sjunga i kör?
Fördelen med att sjunga i kör, förutom gemenskapen, är att vi tillsammans bygger en gemensam klang där vi tar hjälp av varandras unika röster och uttryck. I S:t Johannes församling satsar vi mycket på musiken och körerna sjunger ofta med kompband på våra gudstjänster och konserter, vilket gör det extra kul.

Som församlingskör sjunger vi sånger som rör den kristna tron, relationen till varandra, livet och Gud. Vi månar om en öppen andlig gemenskap och avslutar våra repetitioner med att vi ber välsignelsen tillsammans. Det finns dock inget krav att körmedlemmar ska ha en relation till Gud eller vara troende. Till kören kan du komma oavsett livsåskådning

Läs mer om varje kör genom att klicka på bilderna nedan:

Voices of Joy

Den här kören har genomgått en förändring under pandemin och består numera bara av kvinnor men målsättningen är densamma! Glädje och hög ambition står i centrum när vi sjunger och vi jobbar med flerstämmighet, sångteknik och sceniskt uttryck.

Stefanskyrkans Vokalensemble

En kör för dig som har hög ambitionsnivå, bra gehör och som längtar efter att få sjunga olika musikstilar.

Barnkören Happy

En barnkör för dig som går i årskurs 4-7 och som älskar att sjunga och uttrycka dig genom sång och musik.

Barnkören Joy

Joy – en barnkör full av sångglädje för dig som går i årskurs 1-3!

S:t Johannes NYA Kammarkör

S:t Johannes församling startade under hösten 2021 upp en ny kör, S:t Johannes NYA Kammarkör, med uppgiften att ge fyra till fem konserter per år i Stefanskyrkan samt att medverka i mindre grupper vid våra gudstjänster.

Öppen Körlekis

Öppen verksamhet för alla 5-7-åringar. Vi sjunger och leker till klockan 17.15.

Öppen barn- och sånggrupp

I denna grupp är barnen mellan 2-4 år. Vi sjunger och gör olika sånglekar tillsammans.

Våra fantastiska körledare

Musiken har en central plats hos oss i S:t Johannes församling och vi låter den ta stor plats i våra gudstjänster. Älskar du att sjunga? Varmt välkommen till oss. Vi har fyra otroligt begåvade körpedagoger som med glädje kommer utveckla din sång till nya höjder.

Levande musik med våra orkestrar

I våra gudstjänster och vid flera konserter under året får vi njuta av vacker musik framförd av våra fantastiska orkestrar. Vi har två egna husband och vi har två kontraktsorkestrar; Stockholms Blåsorkester och Stockholms Akademiska orkester som alla bjuder på fantastisk variation och bredd i sin repertoar.