Körer i Stockholm, barnkör, vuxenkör
Foto: Ikon

Körer

Ett rikt konsertliv, körer för alla i en omfattande musikverksamhet. I S:t Johannes församling satsar vi mycket på musiken och körerna sjunger alltid med kompband på våra gudstjänster, vilket gör det extra roligt.

Vår körverksamhet för barn gör uppehåll till den 25 januari 2021. Körverksamheten för vuxna hålls digitalt via zoom. Mer information delges deltagare via mail.

Under coronapandemin har barnkörsverksamheten ställt om och vi har bland annat spelat in och gjort en musikvideo av Lalehs Sand överallt. Detta kommer vi fortsätta med parallellt med våra körövningar samtidigt som vi succesivt börjar uppträda i mindre grupper under våra gudstjänster för små och stora.

I församlingen finns det sex körer och under hösten startade vi upp en ny kör – S:t Johannes NYA Kammarkör. Körerna medverkar i mässor och gudstjänster samt ger konserter vid ett flertal tillfällen per år.

ha en mycket frekvent närvaro samt att delta i de framträdanden som körerna gör. Det är en av förutsättningarna för att få till stånd en stabil och utvecklande verksamhet.

Alla är välkomna och det är kostnadsfritt att delta i både barn- och vuxenkörsverksamheten, men som medlem (eller förälder till yngre barn) åtar man sig att ha en mycket frekvent närvaro samt att delta i de framträdanden som körerna gör. Det är en av förutsättningarna för att få till stånd en stabil och utvecklande verksamhet.

Varför sjunga i kör?
Fördelen med att sjunga i kör, förutom gemenskapen, är att deltagarna inte behöver vara superduktiga med fina soloröster. Här bygger vi istället en gemensam röst, där vi tar hjälp av varandras unika toner och styrkor. I S:t Johannes församling satsar vi också mycket på musiken och körerna sjunger alltid med kompband på våra gudstjänster, vilket gör det extra roligt.

Som församlingskör sjunger vi sånger som handlar om Gud och körrepetitionerna
avslutas alltid med en bön eller att vi läser välsignelsen tillsammans. En andlig gemenskap är något som nästan alltid växer fram. Det finns dock inte något krav att körmedlemmar ska ha en relation till Gud eller vara troende. Till kören kan du komma oavsett livsåskådning.

Läs mer om varje kör genom att klicka på bilderna nedan:

Ingemar Berglind

Ingemar Berglind

S:t Johannes församling

Musiker

Martina Möllås

Martina Möllås

S:t Johannes församling

Musikpedagog, Körledare

Oskar Hanson

Oskar Hanson

Musiker - organist