Körer

Ett rikt konsertliv, körer för alla i en omfattande musikverksamhet. I S:t Johannes församling satsar vi mycket på musiken och körerna sjunger alltid med kompband på våra gudstjänster, vilket gör det extra roligt.

I församlingen finns det fem körer. Körerna medverkar i mässor och gudstjänster samt ger konserter vid ett flertal tillfällen per år.

ha en mycket frekvent närvaro samt att delta i de framträdanden som körerna gör. Det är en av förutsättningarna för att få till stånd en stabil och utvecklande verksamhet.

Alla är välkomna och det är kostnadsfritt att delta i både barn- och vuxenkörsverksamheten, men som medlem (eller förälder till yngre barn) åtar man sig att ha en mycket frekvent närvaro samt att delta i de framträdanden som körerna gör. Det är en av förutsättningarna för att få till stånd en stabil och utvecklande verksamhet.

Varför sjunga i kör?
Fördelen med att sjunga i kör, förutom gemenskapen, är att vi tillsammans bygger en gemensam klang där vi tar hjälp av varandras unika röster och uttryck. I S:t Johannes församling satsar vi mycket på musiken och körerna sjunger ofta med kompband på våra gudstjänster och konserter, vilket gör det extra kul.

Som församlingskör sjunger vi sånger som rör den kristna tron, relationen till varandra, livet och Gud. Vi månar om en öppen andlig gemenskap och avslutar våra repetitioner med att vi ber välsignelsen tillsammans. Det finns dock inget krav att körmedlemmar ska ha en relation till Gud eller vara troende. Till kören kan du komma oavsett livsåskådning

Läs mer om varje kör genom att klicka på bilderna nedan:

Ingemar Berglind

Ingemar Berglind

S:t Johannes församling

Musiker

Martina Möllås

Martina Möllås

S:t Johannes församling

Musikpedagog, Körledare

Oskar Hanson

Oskar Hanson

Musiker - organist

Maria Sandell

Maria Sandell

Körpedagog