Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer

Ett rikt konsertliv, körer för alla i en omfattande musikverksamhet. I S:t Johannes församling satsar vi mycket på musiken och körerna sjunger alltid med kompband på våra gudstjänster, vilket gör det extra roligt.

I församlingen finns det sex körer. Körerna medverkar i mässor och gudstjänster samt ger konserter vid ett flertal tillfällen per år. 

ha en mycket frekvent närvaro samt att delta i de framträdanden som körerna gör. Det är en av förutsättningarna för att få till stånd en stabil och utvecklande verksamhet.

Alla är välkomna och det är kostnadsfritt att delta i både barn- och vuxenkörsverksamheten, men som medlem (eller förälder till yngre barn) åtar man sig att ha en mycket frekvent närvaro samt att delta i de framträdanden som körerna gör. Det är en av förutsättningarna för att få till stånd en stabil och utvecklande verksamhet.

Varför sjunga i kör?
Fördelen med att sjunga i kör, förutom gemenskapen, är att deltagarna inte behöver vara superduktiga med fina soloröster. Här bygger vi istället en gemensam röst, där vi tar hjälp av varandras unika toner och styrkor. I S:t Johannes församling satsar vi också mycket på musiken och körerna sjunger alltid med kompband på våra gudstjänster, vilket gör det extra roligt.

Som församlingskör sjunger vi sånger som handlar om Gud och körrepetitionerna
avslutas alltid med en bön eller att vi läser välsignelsen tillsammans. En andlig gemenskap är något som nästan alltid växer fram. Det finns dock inte något krav att körmedlemmar ska ha en relation till Gud eller vara troende. Till kören kan du komma oavsett livsåskådning.

Älskar du att sjunga? Skicka en intresseanmälan!

(till de öppna sånggrupperna behövs ingen anmälan. Vuxenkören Voices of Joy söker endast fler basar och tenorer.)

Intresseanmälan till höstterminen 2019

Önskar delta i:

Läs mer om varje kör genom att klicka på bilderna nedan:

Ingemar Berglind

Ingemar Berglind

S:t Johannes församling

Musiker

Martina Möllås

Martina Möllås

S:t Johannes församling

Musikpedagog, Körledare

Jill Nordin

Jill Nordin

S:t Johannes församling

Musiker och körledare