Syftet med kyrkan

Kristin Molander, präst i Danderyds församling, om vad poängen med kyrkan egentligen är.