Foto: Martina Sjösten

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Vi består av två församlingar sydväst om Eskilstuna

COVID-19 INFORMATION GÄLLANDE VÅRA GUDSTJÄNSTER, FÖRRÄTTNINGAR OCH VERKSAMHETER

P.g.a. rådande omständigheter kommer vi under höstterminen fortfarande följa de restriktioner som ännu finns. Först när dessa lättas upp kommer de verksamheter som legat på is öppnas upp igen. 

Maxantalsgränsen i våra kyrkor och lokaler är fortfarande 50 personer inklusive personal. Det är således inga problem att boka vare sig dop, vigsel eller begravning så länge man håller sig till denna gräns.
 
Våra vuxenkörer kommer att delas upp i mindre grupper (några av dem är fortfarande vilandes), så när de medverkar på gudstjänster kommer körerna vara reducerade. Som tidigare är också varannan bänkrad avstängd i våra kyrkor, allt för att skapa yta och avstånd till varandra.
 
För mer info kring våra verksamheter kontakta respektive verksamhets eller körledare.

Kontakt med pastorsexpeditionen

Våra telefontider är vardagar kl 10-12 Vårt växelnummer är 016 429200 Med Mia på pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel, begravningar, lokaler. Många andra ärenden handskas Mia med som frågor rörande gravar, gravskötsel och mycket annat. Vill Du ha kontakt med någon av medarbetarna direkt kan du hitta oss via växeltelefonen och vars och ens anknytning.