Toppbild på predikstolskläde Näshulta kyrka
Foto: Martina Sjösten

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Vi består av två församlingar sydväst om Eskilstuna

Sedan första juni har restriktionerna lättats upp till 50 personer i offentliga sammankomster. Detta innebär att inga sms-anmälningar längre behöver göras till våra gudstjänster. Fr o m 1 juli höjs gränsen upp till 300 personer vilket i praktiken innebär att restriktionerna är borta för vår del då våra kyrkorum inte tar in fler människor. Om situationen förändras lägger vi fortlöpande ut denna information här och på våra sociala medier.

Med önskan om en fin och välsignad sommar!

Patrik Skantze, kyrkoherde