Toppbild på predikstolskläde Näshulta kyrka
Foto: Martina Sjösten

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Vi består av två församlingar sydväst om Eskilstuna

P.g.a. rådande omständigheter och maxantalsgränsen måste man anmäla sig via sms till tjänstgörande präst vilken andakt man avser att delta i. För dig som vill ta emot nattvarden firas mässa varje torsdag 18.30 i Kristinelund i mindre sällskap (ej anmälan). Så fort situationen lättas upp kommer vi återgå till ordinarie gudstjänstschema.

Gudstjänster i januari

Söndag 17 jan (Anmälan till 0730-949282)
10 och 11 Andakter Husby-Rekarne kyrka med J.Ludvigson.
12.30 Andakt i Näshulta kyrka med J.Ludvigson.

Söndag 24 jan (Anmälan till 0730-949281)
10 och 11 Andakter i Husby-Rekarne kyrka med P. Skantze
12.30 Andakt Näshulta kyrka med P.Skantze

Söndag 31 jan (Anmälan till 0730-949282)
10 och 11 Andakter Husby-Rekarne kyrka med J.Ludvigson.
12.30 Andakt i Näshulta kyrka med J.Ludvigson.

Kyrkfritids, OBS! framskjuten terminsstart
P.g.a. rådande situation kring pandemin och de oklarheter som råder gällande ytterligare restriktioner kring fritidsaktiviteter, även för barn födda 2005 och yngre, skjuter vi på starten för kyrkfritids.

I dagsläget skulle ev. vecka 5 vara möjligt. Ny information kommer att ges under januari. Vi uppdaterar kontinuerligt både på facebook och hemsida när ny information finns att ge. Tråkigt, men det är bara hålla ut nu! Mvh Sara & Max

Kontakt med pastorsexpeditionen

Våra telefontider är vardagar kl 10-12. Vårt växelnummer är 016-42 92 00. Med Mia på pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel, begravningar, lokaler. Många andra ärenden handskas Mia med som frågor rörande gravar, gravskötsel och mycket annat. Vill Du ha kontakt med någon av medarbetarna direkt kan du hitta oss via växeltelefonen och vars och ens anknytning.