Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Vi består av två församlingar sydväst om Eskilstuna utmed Rv 214. Vänster bild Husby-Rekarne kyrka, mitten församlingshemmet Kristinelund Skogstorp, höger bild Näshulta kyrka

 

Titta gärna på Facebook  Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och Näshulta ________________________________________________________________________

Om Du inte hittar en uppdaterad veckomeny nedan. Skrolla ner till facebookinlägget nedan. Där kommer uppdateringen oftast först

Välkomna till vecka 50, 9-15 december + 16 dec

Tisdag 10 december
Kl 10 Stickcafé i KL
Kyrkfritids i KL på em
Onsdag 11 december
Kl 11 Gudstjänstplanering i Kristinelund
kl 12 Andakt och Sopplunch i Kristinelund
Torsdag 12 december
Kl 10 Babyrytmik i Kristinelund
Kl 17 Konfirmationsundervisning
kl 18.30 Mässa i Kristinelund K.Wibom
Fredag 13 december
Kyrkfritids i KL på em
Lördag 14 december
Kl 11 Dopgudstjänst i Näshulta kyrka K.Wibom
Kl 12.30 Dopgudstjänst i Husby-Rekarne K:A
Kl 16 Luciahögtid i Husby-Rekarne kyrka med
Kottekören, Änglakören. IL Sjönneby M Palmqvist K.Wibom
Söndag 15 december
kl 11 Högmässa i Husby-Rekarne kyrka
K.Wibom I-L Sjönneby Kyrkkaffe
Kl 16 Mässa i Näshulta kyrka K.Wibom IL Sjönneby


Måndag 16 december
Kyrkfritids i KL på em.
Kl 19 Decemberljus i Husby-Rekarne K:A med Damkören Stella under ledning av IL Sjönneby, K.Wibom.

Varmt välkomna!