Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Vi består av två församlingar sydväst om Eskilstuna utmed Rv 214. Vänster bild Husby-Rekarne kyrka, mitten församlingshemmet Kristinelund Skogstorp, höger bild Näshulta kyrka

 

Titta gärna på Facebook  Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och Näshulta ________________________________________________________________________

Om Du inte hittar en uppdaterad veckomeny nedan. Skrolla ner till facebookinlägget nedan. Där kommer uppdateringen oftast först 

God fortsättning på påskens glada budskap: Kristus är uppstånden!
V 17, 23-28 april
Tisdag 23 april
Kl 10 Minnenas arkiv i Kristinelund
Kl 12.30 Näshulta kyrkliga syförening träffas i Kommunalhuset ...
Kl 15 Kyrkfritids i Kristinelund
Onsdag 24 april
Kl 11 Gtjplanering i Kristinelund
Kl 12 Andakt och sopplunch i KL
Kl 13 Helhjärtat övar
Torsdag 25 april
Kl 10 Babyrytmik i KL
Kl 18.30 Mässa i KL
Därefter Kyrkans Unga
Lördag 27 april
Kl 11-13 Familjedag i Näshulta Kommunalhus och i Kyrkan. Sjukhusclownerna. Patrik, Matilda , representanter ur Näshulta församlingsråd och Näshulta syförening
Söndag 28 april
Kl 11 Högmässa i Näshulta kyrka P.Skantze
Kl 18 Taizémässa i Husby-Rekarne kyrka
P.Skantze,  Julia och Ella

Varmt välkomna till våra gudstjänster och verksamheter

 

Pastorsexp 016 429200
Kristinelund 016 429203
Kyrkoherde K.Wibom 016-429201
Komminister Patrik Skantze 016-429202
Värdinnan i Kristinelund 016-429203
Pedagog Matilda Palmqvist 016-429206
Kantor Inga-Lill Sjönneby 016-429204
Kyrkogårdsförman Ulf Nilsson 016-42920