Toppbild på predikstolskläde Näshulta kyrka
Foto: Martina Sjösten

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Vi består av två församlingar sydväst om Eskilstuna

NYA RESTRIKTIONER JANUARI 2022 

Här i Husby-Rekarne och Näshulta församlingar kommer vi INTE använda oss av vaccinationsbevis i våra gudstjänster utan tillämpa maxantalsgränsen som sedan vecka 1 är nedsänkt till 50 personer i våra kyrkor. När det däremot kommer till större arrangemang där fler än 50 personer önskas närvara likt förrättningar (dop, vigsel, begravning) kommer vaccinationsbevis behöva användas. Då kan vi samlas till 100 resp. 150 personer beroende på kyrka. Likt tidigare gäller även då garanterade sittplatser samt skapa utrymme och undvikande av trängsel.

Våra gudstjänster fortlöper annars som vanligt med de tider och datum som finns i församlingsbladet och hemsidan. Det finns dock ett undantag och det är kördagen och musikgudstjänsten i Näshulta kyrka den 5 februari som tyvärr måste ställas in. När det gäller våra barn och ungdomsverksamheter är de i gång som vanligt. Gällande körer och andra vuxenverksamheter i pastoratet kontakta respektive ledare eller samordnare för mer information.

Vi följer utvecklingen noggrant och så fort ny information finns att ge lägger vi ut den på våra sociala medier.

Med bön och omtanke

Patrik Skantze, kyrkoherde  

v.3 17 jan - 23 jan 2022

 Uppstart av kyrkfritids (utomhus) och Babysång denna vecka

Onsdag 19 jan 

12.00 Andakt och sopplunch i Kristinelund

Torsdag 20 jan

10.00 Babysång i Kristinelund

18.30 Kvällsmässa i Kristinelund med P. Skantze

Söndag 23 jan

11.00 Högmässa Husby-Rekarne kyrka med P. Skantze

16.00 Mässa i Näshulta kyrka med P. Skantze