Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Vi består av två församlingar sydväst om Eskilstuna utmed Rv 214. Vänster bild Husby-Rekarne kyrka, mitten församlingshemmet Kristinelund Skogstorp, höger bild Näshulta kyrka

 

Titta gärna på Facebook  Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och Näshulta ________________________________________________________________________

Om Du inte hittar en uppdaterad veckomeny nedan. Skrolla ner till facebookinlägget nedan. Där kommer uppdateringen oftast först! 

V.8, 18-24 februari 2019
Måndag 18 februari
INGA BARNVERKSAMHETER UNDER VECKAN
Tisdag 19 februari
Kl 10 Stickcafé i Kristinelund ...
Onsdag 20 februari
Kl 11 Gudstjänstplanering i Kristinelund. Kyrkvärdar m fl läser texter och väljer psalmer ( till söndagen 3 mars)
Kl 12 Andakt och lunch i Kristinelund
Kl 13 kören Helhjärtat övar
Torsdag 21 februari
Sportlovsmys för KU
Kl 18.30 Mässa i Kristinelund
Lördag 23 februari
Kl 16 dopgudstjänst i Husby-Rekarne kyrka
Söndag 24 februari
Kl 9.30 konfirmander i Solsidan
Kl 11 Högmässa i Näshulta kyrka K.Wibom
Kl 18 Taizémässa i Husby-Rekarne kyrka Wibom.Lontos Julia och Ella.

Varmt välkomna till veckans olika verksamheter och gudstjänster!

Pastorsexp 016 429200
Kristinelund 016 429206
Kyrkoherde K.Wibom 0730-949281
Komminister Patrik Skantze 0730-949282
Pedagog Matilda Palmqvist 0730-949286
Kantor Inga-Lill Sjönneby 0730-949284
Kyrkogårdsförman Ulf Nilsson 0730-949287