Toppbild på predikstolskläde Näshulta kyrka
Foto: Martina Sjösten

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Vi består av två församlingar sydväst om Eskilstuna

P.g.a. rådande omständigheter och maxantalsgränsen måste man anmäla sig via sms till tjänstgörande präst vilken andakt man avser att delta i. För dig som vill ta emot nattvarden firas mässa varje torsdag 18.30 i Kristinelund i mindre sällskap (ej anmälan), om det ej står annat. 

Gudstjänster i april:

Torsdagen 8 april
18.30 Lekmannaledd kvällsandakt Kristinelund

Söndag 11 april (Sms-anmälan till 0730-949281)
10 & 11 Andakt i Husby-Rekarne kyrka
12.30 Andakt i Näshulta kyrka

Söndag 18 april (Sms-anmälan till 0730-949281)
10 & 11 Andakt i Husby-Rekarne kyrka
12.30 Andakt i Näshulta kyrka

Söndag 25 april (Sms-anmälan till 0730-949282)
10 & 11 Andakt i Husby-Rekarne kyrka
12.30 Andakt i Näshulta kyrka