Foto: Nina Sundholm Färstedt

Våra kyrkogårdar

Under den här rubriken kan du läsa lite mer om våra skötselavtal, vad som gäller för gravrättsinnehavare. 
Du vet väl att du kan titta under www.gravar.se och leta efter någon du söker bland våra gravsatta.

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravar på våra kyrkogårdar i Husby-Rekarne och Näshulta församlingar. Följ länkar nedan. 

Följande gravar söker vi gravrättsinnehavare till

Här ser du bilder på gravarna på Husby-Rekarne kyrkogård

Här ser du bilder på gravarna på Näshulta kyrkogård