Kontakt

Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

Besöks- och postadress:

KYRKVALLEN, HÅLLSTA

63518 HUSBY-REKARNE

Telefon: 016-429200 (Telefontid mån-fre 10-12)

E-post: husby-rekarne.pastorat@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen i Husby Rekarne Foto: S.Sundin