Fria liberaler i Svenska kyrkan

Fria liberaler i Svenska kyrkan

Bakre raden från vänster Roland Gustavsson, Bodil Wiker Åkerblom, Lars Blomkvist, Madeleine Svensson, Gabriella Zaning, Jan Forsell Främre raden från vänster: Anita Blomkvist, Margareta Forsell (gruppledare), Mia Burstein, Eva-Karin Brauer. Lilla bilden: Margareta Forsell, gruppledare

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

1.Varför ska jag rösta i kyrkovalet?

Svenska kyrkan är viktig för oss medlemmar och hela samhället, inte bara i glädje, sorg och kris. Det borde vara självklart för alla att rösta den 19 september för att påverka kyrkans inriktning och styrning.

 2. Varför ska jag som medlem rösta på just er?

 Genom att rösta på oss stödjer du vårt arbete för en kyrka fri från alla former av diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas. Öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan.

 3. Vilken är en viktigaste förändringen ni vill göra under mandatperioden?

 FiSK vill  att pastoratet satsar mer på det diakonala arbetet. Det har visat sig inte minst nu under pandemin hur viktigt detta är för människor i kris. Vi ser

också fram emot att alla våra församlingar får Hbtq-certifikatet Regnbågsnyckeln.

 4. Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska frågor?

 Det är mycket viktigt att kyrkan deltar och är aktiv i samhällspolitiska frågor. Kyrkan har ett särskilt ansvar att lyfta etiska frågor som annars lätt glöms bort i dagens mediebrus.

 5. Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar. Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?

 Våra barn och ungdomar är kyrkans framtid! Satsa på aktiviteter som kan intressera dem. Var aktiv i sociala medier där ungdomar finns. Deltag  i samhällsdebatten och samarbeta med andra kyrkor och aktörer i civilsamhället.