Framtiden bor hos oss

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Framtiden bor hos oss

Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och -kulturella stadsdelar. Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Vi reflekterar kring det som sker i våra områden och kring kyrkans uppdrag i vår kontext.

Vad är det att vara ”svensk”? Hur ser vår
närhistoria ut – den som vi glömt, men
som påverkar det vi är och gör? Hur ser
svenskkyrklig identitet och utveckling ut i ett
mångkulturellt samhälle? Vi var över 250 personer som deltog i nätverkets medarbetarkonferens i Norrköping  8-9/11.

Konferens Svensk - och lika olika

Vad är det att vara ”svensk”? Hur ser vår närhistoria ut – den som vi glömt, men som påverkar det vi är och gör? Hur ser svenskkyrklig identitet och utveckling ut i ett mångkulturellt samhälle? Vi var över 250 personer som deltog i nätverkets medarbetarkonferens i Norrköping 8-9/11.

Fredagen 25 augusti 2017 blev flera papperslösa barnfamiljer bortförda av polis från Svenska kyrkans läger i Malmö. Linus Hermansson, diakon i Malmö pastorat, var en av dem som jobbade på lägret. På FBHO-bloggen idag skriver han om chocken och ångesten han upplevde när han såg barnen och de vuxna gripas av gränspolisen.

Bloggat

Fredagen 25 augusti 2017 blev flera papperslösa barnfamiljer bortförda av polis från Svenska kyrkans läger i Malmö. Linus Hermansson, diakon i Malmö pastorat, var en av dem som jobbade på lägret. På FBHO-bloggen idag skriver han om chocken och ångesten han upplevde när han såg barnen och de vuxna gripas av gränspolisen.

FBHO:s Vision om mångfaldskommunikation handlar om interaktivitet, representativitet och om att öka medvetenheten inom Svenska kyrkan om modern kommunikation i mångfaldskontext.

FBHO:s Vision om Mångfalds-kommunikation i Svenska kyrkan

FBHO:s Vision om mångfaldskommunikation handlar om interaktivitet, representativitet och om att öka medvetenheten inom Svenska kyrkan om modern kommunikation i mångfaldskontext.

Vi delar gärna våra erfarenheter och metoder. 
I vår har Borås pastorat tillsammans med FARR Borås, Sensus och Bilda tagit fram studiematerialet "Meningsfull väntan" med filmer, arbetsblad och studiehandledning. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut. 
"Kristusvägen" riktar sig till den som vill veta mer om kristen tro.

Metod/Verksamhet

Vi delar gärna våra erfarenheter och metoder. I vår har Borås pastorat tillsammans med FARR Borås, Sensus och Bilda tagit fram studiematerialet "Meningsfull väntan" med filmer, arbetsblad och studiehandledning. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut. "Kristusvägen" riktar sig till den som vill veta mer om kristen tro.

"Urholka inte de mänskliga rättigheterna" - Nätverkets Göteborgsförsamlingar kommenterar GPs ledare 24/9.

Massmedia Debatt

"Urholka inte de mänskliga rättigheterna" - Nätverkets Göteborgsförsamlingar kommenterar GPs ledare 24/9.

I nr 1/17 av Svensk Kyrkotidning, presenterar Linköpings stifts medarbetare Carina Sundberg och Pernilla Myrelid, resultatet av den studie av predikningar om ”flyktingkrisen i Europa” som de gjorde under 2016. Studien ingår i ett europeiskt forskningsprojekt och utgår från predikningar inom nätverksförsamlingarna.

Predikningar om "flyktingkrisen i Europa"

I nr 1/17 av Svensk Kyrkotidning, presenterar Linköpings stifts medarbetare Carina Sundberg och Pernilla Myrelid, resultatet av den studie av predikningar om ”flyktingkrisen i Europa” som de gjorde under 2016. Studien ingår i ett europeiskt forskningsprojekt och utgår från predikningar inom nätverksförsamlingarna.

Vilken är den teologiska utmaningen i det mångreligiösa och mångkulturella samhället? Den frågan är ständigt aktuell inom nätverket.

Teologi

Vilken är den teologiska utmaningen i det mångreligiösa och mångkulturella samhället? Den frågan är ständigt aktuell inom nätverket.

Om nätverket

Nätverket ”Framtiden bor hos oss” består av 22 församlingar och distrikt som arbetar i mångkulturell och mångreligiös miljö i Malmö, Göteborg, Linköping, Norrköping, Trollhättan, Södertälje och Stockholm. Nätverket arrangerar bland annat konferenser, utbildningar och driver opinionsfrågor.