Medlemskap

Medlemmar är församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som finns i urbana miljöer präglade av mångfald.