Medlemskap

Medlemmar är församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som finns i urbana miljöer präglade av mångfald.

Nätverket är öppet för de församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som ...

  • har erfarenhet av arbete i urban, mångreligiös miljö.

  • har låg tillhörighet till Svenska kyrkan i åtminstone en eller flera delar/distrikt av församlingen.

  • på ett aktivt sätt vill arbeta med dessa frågor.

Kostnaden för medlemsskap är avhängigt antalet medlemmar i församlingen eller i pastoratet. Avgiften är 20.000 kr/år för mindre församlingar, 30.000 kr/år för mellanstora församlingar och 40.000 kr/år för stora församlingar. 

Intresserad att gå med?
Kontakta någon av samordnarna eller representanterna för styrgruppen.