Medlemskap

Medlemmar är församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som finns i urbana miljöer präglade av mångfald.

Nätverket är öppet för de församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som ...

  • har erfarenhet av arbete i mångreligiös miljö
  • har låg tillhörighet till Svenska kyrkan i åtminstone en eller flera delar/distrikt av församlingen
  • på ett aktivt sätt vill arbeta med dessa frågor

Intresserad att gå med?! Kontakta någon av samordnarna eller representanter för styrgruppen. 

Medlemmar

Följande församlingar och pastorat är medlemmar i nätverket:

Göteborg:

- Lundby församling
- Bergsjöns församling och Angereds församling, Nylöse pastorat
- Tynnereds församling, Västra Frölunda pastorat

Stockholm:
- Botkyrka församling
- Huddinge pastorat: Flemingsbergs församling, 
St Mikael församling i Vårby, Skogås församling.
- Skärholmens församling
- Spånga-Kista församling
- Vällingby församling
- Österhaninge församling
- Hässelby församling
- Järfälla församling
- Sundbybergs församling

Södertälje:
- Södertälje församling

Malmö:
- Heliga Trefaldighetskyrkan
- Västra Skrävlinge kyrka
- Fosie kyrka
- Kirsebergskyrkan

Linköping:
- Skäggetorps församling
- Ryds församling
- Berga församling

Norrköping:
- St Johannes församling, Norrköpings pastorat

Trollhättan:
- Lextorp församling, Trollhättans pastorat  

Borås:
- Hässleholmens församling, Borås Pastorat 

Uddevalla:
- Dalaberg församling, Uddevalla Pastorat

Uppsala:
- Gottsunda församling, Uppsala pastorat

Gävle:
- Gävle församling
Örebro:
- Mikaels församling, Örebro pastorat
Skövde:
- Skövde pastorat
Eskilstuna:
- Eskilstuna församling