Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om nätverket

Nätverket "Framtiden bor hos oss" består av församlingar/pastorat i mångkulturella och mångreligiösa områden i Malmö, Burlöv, Göteborg, Linköping, Norrköping, Borås, Trollhättan, Södertälje, Gävle, Örebro, Uddevalla, Uppsala och Stockholm.

I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext. "Framtiden bor hos oss" är församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer. I en mening menar vi att det som idag sker i våra stadsdelar kommer att ske och vara vardag i hela samhället om några år.

Vi vill reflektera  kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i en mångreligiös och -kulturell kontext.

Bakgrund: Nätverket bildades 2000 i samband med storstadsutedningens betänkande. Församlingarna vill stärka och utveckla ett gemensamt arbete där storstaden och dess mångreligiösa och -kulturella kontext stod i fokus.  

"Framtiden bor hos oss" – inte långt där framme. Den finns redan. Det vet vi.
Och Gud möter oss framifrån. Amen" . .Så avslutade Stockholms biskop Eva Brunne som år 2000 var en av de kyrkoherdar som samlades kring initiativet, i det tal som avsltuade det årets medarbetarkonferens. 

Konferensens namn var "Så gör vi  - Vänd mot Guds framtid – kyrka i ord och handling". Läs gärna hennes tal här. 

Nätverkets mål

Nätverket har som mål att pröva metoder, att ljussätta förhållanden i församlingarna, utöva påtryckningar på politiker, sprida kunskaper samt att dela erfarenheter internt, inomkyrkligt och externt.

Vi arrangerar konferenser, utbildningar och driver opinionsfrågor. Vi utvecklar metoder och delar våra erfarenheter i föreläsningar, seminarier på mässor och utbildningsdagar.

Organisation

Herdemötet 2 ggr/år

Kyrkoherdar och församlingsherdar formulerar och beslutar om inriktning och frågor som nätverket ska driva och lyfta tillsammans med övriga medarbetare i församlingarna. Representanterna träffas två gånger per år (en gång per termin) på Herdemötet som äger rum i olika städer i Sverige.

Samordnare och styrgrupp

Nätverket har två samordnare samt en styrgrupp med kyrko- eller församlingsherdar från nätverkets olika städer. Styrgruppen förbereder Herdemötet och bereder frågor som behöver tas upp till beslut eller diskussion.

Samordnare är Christina Byström, Nylöse Pastorat, Göteborg och Johanna Linder, Vantörs församling, Stockholm. 

I styrgruppen ingår också Henrik Törnqvist, ordförande och församlingsherde i Bergsjöns församling, Helena Hedlund, biträdande kyrkoherde i Flemingsbergs församling, Peter le Clercq, församlingsherde i Norrköpings pastorat och Ewa-Sofa Gudmundsson, församlingsherde i Fosie. 

Konferenser och lokala grupper

Medarbetare i församlingarna möts i samband med medarbetarkonferenser som hålls vartannat år och i lokala FBHO-grupper.

En gång per mandatperiod hålls också en konferens för förtroendevalda.