Om FBHO

Nätverket "Framtiden bor hos oss" består av församlingar/pastorat i mångkulturella och mångreligiösa områden i Malmö, Skövde, Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Norrköping, Borås, Trollhättan, Södertälje, Gävle, Karlstad, Trelleborg, Helsingborg, Örebro, Uddevalla, Uppsala och Stockholm.

I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext. "Framtiden bor hos oss" är församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer. I en mening menar vi att det som idag sker i våra stadsdelar kommer att ske och vara vardag i hela samhället om några år.

Vi vill reflektera  kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i en mångreligiös och mångkulturell kontext.

Bakgrund: Nätverket bildades 2000 i samband med storstadsutedningens betänkande. Församlingarna ville stärka och utveckla ett gemensamt arbete där storstaden och dess mångreligiösa och mångkulturella kontext stod i fokus.  

"Framtiden bor hos oss" – är inte långt där framme. Den finns redan. Det vet vi.
Och Gud möter oss framifrån. Amen" .

Så avslutade Stockholms dåvarande biskop Eva Brunne, som var en av de kyrkoherdar som initialt samlades kring initiativet, det tal som avslutade år 2011s medarbetarkonferens. 

Konferensens namn var "Så gör vi  - Vänd mot Guds framtid – kyrka i ord och handling". Läs gärna hennes tal här. 

Nätverkets mål

Nätverket har som mål att pröva metoder, ljussätta förhållanden i församlingarna, utöva påtryckningar på politiker, sprida kunskaper och dela erfarenheter internt, inomkyrkligt och externt.

Inom nätverket arrangeras konferenser och utbildningar. Nätverket driver också opinionsfrågor, utvecklar metoder och delar erfarenheter i föreläsningar, seminarier på mässor och utbildningsdagar.

Organisation

Rådslag 2 ggr/år 

Representanter i FBHO:s Rådslag är kyrkoherdar/församlingsherdar i medlemsförsamlingar eller andra församlingsmedarbetare som utsetts av kyrkoherden. Representanterna formulerar och beslutar om frågor som nätverket ska driva tillsammans med övriga medarbetare i församlingarna. Representanterna träffas två gånger per år (en gång per termin, vanligtvis i april och oktober) på Rådslaget som äger rum i olika städer i Sverige. 

Styrgrupp

Nätverket har en styrgrupp med kyrkoherdar/församlingsherdar eller andra församlingsmedarbetare som utsetts av kyrkoherden från nätverkets olika städer. Även samordnarna sitter i styrgruppen.

Styrgruppen förbereder Rådslagen och bereder frågor som behöver tas upp till beslut eller diskussion. 

Konferenser och regionala grupper

Medarbetare i församlingarna möts i samband med medarbetarkonferenser som hålls vartannat år och i regionala FBHO-grupper. Läs mer om konferenser här

En gång per mandatperiod hålls också en konferens för förtroendevalda.

Det finns regionala grupper i de olika regionerna, t ex FBHOVäst, FBHOMälardalen, FBHOMitt och FBHOSyd. Läs mer om grupperna här

FBHOs nyhetsbrev och narrativ rapport

I FBHOs nyhetsbrev får du veta vad som är på gång i nätverket Framtiden bor hos oss. Här nedan kan du läsa tidigare nyhetsbrev och anmäla dig som prenumerant. Här finns även nätverkets narrativa rapport som redogör vad som hänt under året som gått.

Regionala grupper

Regionala FBHO-grupper finns i olika delar av Sverige. Här får medarbetare i FBHO-församlingar nätverka och utbyta erfarenheter i sina lokala sammanhang.