Framtiden bor hos oss

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om nätverket

Nätverket ”Framtiden bor hos oss” består av 22 församlingar och distrikt som arbetar i mångkulturell och mångreligiös miljö i Malmö, Göteborg, Linköping, Norrköping, Trollhättan, Södertälje och Stockholm. Nätverket arrangerar bland annat konferenser, utbildningar och driver opinionsfrågor.


I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext. "Framtiden bor hos oss" är församlingar i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer. I en mening menar vi att det som idag sker i våra stadsdelar kommer att ske och vara vardag i hela samhället om några år.

Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Vi vill reflektera  kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i en mångreligiös och -kulturell kontext.

Bakgrund: Nätverket bildades 2000 i samband med storstadsutedningens betänkande. Församlingarna vill stärka och utveckla ett gemensamt arbete med storstaden och dess mångreligiösa och -kulturella kontext i fokus.  

Nätverkets mål
Nätverket har som mål att pröva metoder, att ljussätta förhållanden i församlingarna, utöva påtryckningar på politiker, sprida kunskaper samt att dela erfarenheter internt, inomkyrkligt och externt.

Organisation
Kyrkoherdarna formulerar och beslutar om inriktning och frågor som nätverket ska driva och lyfta. Nätverket har också en samordnare som är kontaktperson för nätverket, samt en styrgrupp med kyrko-eller församlingsherdar från nätverkets olika städer.  

Medarbetare i församlingarna möts tex i samband med konferenser som hålls vartannat år.
En gång per mandatperiod hålls också en konferens för förtroendevalda.