Framtiden bor hos oss

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konferenser

En gång vartannat år arrangerar vi medarbetarkonferenser som också är öppna för deltagare som inte är med i nätverket. en gång per mandatperiod samlas dessutom de förtroendevalda i nätverket.