Konferenser

En gång vartannat år arrangerar vi medarbetarkonferenser som också är öppna för deltagare som inte är med i nätverket. En gång per mandatperiod samlas dessutom de förtroendevalda i nätverket.

FBHO-medarbetarkonferens 2019

ETT ENDA DOP - EN ENDA MÄNSKLIGHET: medlem eller medmänniska? I november 2019 samlades över 200 av nätverkets medarbetare och engagerade i Spånga-Kista i Stockholm.

Konferens för förtroendevalda

I oktober 2018 arrangerades en dygnslång konferens för förtroendevalda i nätverket FBHO. Den hette "Att vara förtroendevald i FBHO"

Medarbetarkonferens 2017 - Svensk - och lika olika

Vad är det att vara ”svensk”? Hur ser vår närhistoria ut – den som vi glömt, men som påverkar det vi är och gör? Hur ser svenskkyrklig identitet och utveckling ut i ett mångkulturellt samhälle?

Dela tro Dela liv-satsningen

Nätverkets Dela tro dela liv-projekt pågick under 2015 och 2016. Vi genomförde en konferens och seminarier med reflektionen kring evangelisk-luthersk teologi i ny kontext i centrum.

Medarbetarkonferens 2013

Vi blir till tillsammans med andra. Konferensen "Den kyrka som blir till" fokuserade på social sammanhållning. I två dagar diskuterade närmare 150 deltagare framtidens utmaningar. Nu finns också dokumention från dagarna.

Medarbetarkonferens 2011

Reflektion och samtal kring verksamheter och teologi präglade medarbetarkonferensen "Så gör vi" i början av november. -Framtiden bor hos oss – inte långt där framme. Den finns redan. Det vet vi. Och Gud möter oss framifrån, sa biskop Eva Brunne i sitt inledningstal.

Konferenser i FBHO

I FBHO ordnas regelbundet medarbetarkonferenser och konferenser för förtroendevalda. Nästa medarbetarkonferens sker 26-28/4 2022.