Kontakt

Nätverkets samordnare är kontaktpersoner för nätverket. Det går också bra att kontakta medlemmarna i styrgruppen.

Samordnare och styrgrupp - kontakt

Nätverkets samordnare är kontaktpersoner för nätverket. Det går också bra att kontakta medlemmarna i styrgruppen.

Samordnare

Christina Byström, placerad i Nylöse pastorat.
070-714 00 14, christina.bystrom@svenskakyrkan.se 

(Samordnarna är anställda av Sensus Riskförbund)

Styrgrupp

Beatrice Lönnqvist ordf, kyrkoherde Botkyrka, Stockholm
08-530 222 95, beatrice.lonnqvist@svenskakyrkan.se

Thomas Wärfman, kyrkoherde, Norrköpings pastorat
011-241 027, thomas.warfman@svenskakyrkan.se

Ebba Älvebrandt, diakon i Fosie församling i Malmö
040-279 279, ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se

Maria Ottensten, kyrkoherde i Nylöse pastorat i Göteborg
031-731 69 25, maria.ottensten@svenskakyrkan.se

Ulrika Jonsson, enhetschef på Sensus studieförbund
0733-93 68 66, ulrika.jonsson@sensus.se

Boel Hössjer Sundman, församlingsherde Gottsunda församling, Uppsala