Svenska kyrkan i Essunga

Essunga, Främmestad-Bärebergs församlingar

Sommarmusik!

Program för sommarmusiken 2024

Vad händer i sommar?

Välkommen till pastoratets olika aktiviteter under sommaren. Här kan du läsa om vad som händer.

Konfirmationsår 2024-2025

Ett år fyllt med mycket skratt, djupa samtal och en härlig gemenskap!

Essunga pastorat söker kantor

Nu kan vi erbjuda en tjänst med stort fokus på orgelspel och kör. Du spelar i gudstjänster och vid förrättningar, du medverkar i musikgudstjänster och konserter. Du leder kör. Välkommen till oss!

Ställning vid Essunga kyrka

Under sommaren fram till tidig höst kommer Essunga kyrka har en ställning uppsatt kring sig.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Mission

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:19-20)

Närbild på någon som läser en bibel i kyrkbänken.

Undervisning

Församlingen är en plats för eftertanke, gemenskap, men också för socialt, andligt stöd och undervisning för att växa i tron.

Gudstjänst

Essunga pastorat erbjuder gudstjänster varje söndag, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla. I kalendern hittar du gudstjänster från våra kyrkor.

Konfirmandverksamhet

Svenska kyrkan i Essunga välkomnar dig till en tid som konfirmand! Vem är jag och vem vill jag vara egentligen? Som konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant vi kanske inte gör varje dag.

Barn- och ungdomsverksamhet

En plats där alla ska känna sig välkomna, trygga och sedda!

Kyrkblad

Här kan du läsa senaste kyrkbladet!

Församlingsinstruktion

Vår nya församlingsinstruktion 2024-2027

Här når du oss

Här hittar du telefontider samt pastorsexpeditionen Ekens öppettider.

Vuxenverksamhet

I Essunga pastorat har vi flera grupper, där vuxna i olika åldrar får träffas och samtala om tro.

Musikverksamhet

För många människor har musiken en central betydelse i livet. Därför är den också, och har alltid varit, en stor och omistlig del av kyrkans liv!

Ett utomhusdop. En präst håller barnet över en dopfunt. Föräldrarna står i bakgrunden med ytterkläder.

Dop, vigsel och begravning

En vanlig kontakt med Svenska kyrkan är genom dop, vigsel och begravning.

En solbelyst kyrkogård i höstfärger.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av alla begravningsplatser i Essunga pastorat.

Café Crossroad

Mitt i centrala Nossebro hittar du Café Crossroad- kyrkans träffpunkt mitt i vardagen! Verksamheten innebär många spännande möten med olika människor.