Minneshögtid vid Herrevadskloster 12/10

Nyhet Publicerad

Enligt traditionen var det den 12 oktober 1144, som de första cisterciensmunkarna kom från moderklostret Citeaux i Frankrike till Herrevad. Därför har Riseberga-Färingtofta hembygdsförening under många år uppmärksammat denna dag med en minneshögtid i Herrevadsklosters kapell. Den enda del av de medeltida byggnaderna som finns kvar ovan jord och som förmodligen varit klosterkyrkans sakristia.

Onsdagen den 12/10 kl.18.00 är alla intresserade välkomna till Herrevadskloster. Det blir en erinran om klostrets historia, något om hur munkarna och de så kallade lekbröderna levde samt andakt i form av en vesper vilket är en växelläst så kallad tidebön som  tillhörde munkarnas dagliga bönetider.

Samlingen leds traditionsenligt av Per Linderfalk och Alf Fors.