Foto: Camilla Arvidsson

Kvinnor som förebilder i Norrbotten

Nyhet Publicerad Ändrad

Lördagen den 14 november öppnade fotoutställningen Kvinnor som förebilder i Norrbotten i Köpkvarteret 43:an i Boden. Utställningen är en del av ett projekt för att lyfta fram förebilder från alla delar av Norrbotten. En av de kvinnor som representerar Boden i utställningen är Svenska kyrkan i Bodens präst Luisa Landewall.

Syftet med projektet "Kvinnor som förebilder i Norrbotten" är att visa upp bra exempel på att det finns goda möjligheter att lyckas med sin karriär i Norrbotten, både inom näringsliv, offentlig sektor, idrott och kultur. Och förhoppningsvis kommer utställningen både att öka stoltheten bland de som lever och bor här i Norrbotten samt göra länet mer attraktivt för de som funderar på att flytta hit.

 

 

Foto: Camilla Arvidsson

En av de kvinnor som representerar Boden i utställningen är Svenska kyrkan i Bodens präst Luisa Landewall. Enligt henne är en bra förebild någon som vågar tro på något och kämpar för det utan att trycka ner andra i processen. Hennes egen förebild är därför Desmond Tutu.

Luisa har själv sina yrkesmässiga ambitioner och intressen i Boden just nu och som tips till andra som vill förverkliga sin dröm i Norrbotten säger hon:
- Gud har lagt ner så många gåvor i oss, olika gåvor i olika personer. Tillsammans kan vi försöka locka fram det bästa vi kan vara. Då är vi fler som når våra drömmar.

Utställningen finns i Boden fram till den 27 november och de tio kvinnliga förebilderna från vår stad är Linda Olofsson, Maya Pekkari, Lovisa Bergdahl, Anna Bergström, Åsa Lindqvist, Hanna Olofsson, Britta Jonsson-Lindvall, Jenny Engström, Luisa Landewall och Lilian Forsman. Här nedan får du möta några av dem.