Foto: Elisabet Homberg

En kärra lastad med barnbiblar

Nyhet Publicerad Ändrad

I söndags var det familjemässa med utdelning av Barnens bibel i Överluleå kyrka. Samtidigt hälsades också Svenska kyrkan i Bodens nya organist Lena Stenlund välkommen.

Nu får ni följa med mig tillbaka till söndagens gudstjänst i Överluleå kyrka.

En söndag då det firades familjemässa med barnbibelutdelning. Dessutom välkomnades vår nya organist Lena Stenlund.

Dagens bibeltext handlade om enheten i Kristus. Den berättade om hur Jesus bad för sina lärjungar för att de skulle bli ett, alltså hålla ihop. Jesus ber också för oss idag, för att vi som vill vara hans lärjungar ska bli ett, att vi ska enas.

För att beskriva texten på ett speciellt sätt så valde vi att visualisera den. Uppe vid altaret fick vi då se unga och gamla gudstjänstbesökare och kyrkvärdar med olika egenskaper och kunskaper. I mitten såg vi Jesus stå med korset. I början stod alla på rad, på sidan av Jesus men sedan vände de sig ifrån varandra för att visa på att vi människor inte alltid håller ihop, att vi retar oss på varandra ibland.

Det är inte så Jesus vill att vi ska göra. Han vill istället att vi ska se på varandra, uppskatta varandra och lyssna på varandra. Då fick vi se att de som stod där med ryggarna mot varandra vände sig om, kramade om varandra och avslutade med att hålla varandra i händerna.

En tydlig och enkel bild av enhet. Så enkelt är det inte för oss människor att hålla ihop. Det känner vi väl till. Men med Jesus i centrum så kan och borde det gå bättre.

 

 

Foto: Charlotte Unée

Efter detta lilla enkla drama så fick barnen möta åsnan, som hade hittat en tung kärra med en massa böcker i. Ja, det var så klart Barnens bibel. Åsnan som är ett duktigt dragdjur tyckte att denna uppgift passade honom perfekt och på så sätt kunde han vara med och hjälpa till. Biblarna delades ut till barnen som kommit till kyrkan idag.

Därefter hälsades organist Lena Stenlund välkommen. Kyrkoherden, ordföranden och vice ordförande i Överluleå församlingsråd, kyrkvärdarna samt gudstjänstbesökarna gav henne ett varmt mottagande.

Efter gudstjänsten, strax efter en regnskur, samlades gudstjänstbesökarna utanför kyrkan där det bjöds på grillade hamburgare och parisare och en kopp kaffe.

En trevlig och fin avslutning på en lite annorlunda gudstjänst i Överluleå kyrka.

Vid pennan

Charlotte Unée, diakon i Svenska kyrkan i Boden