Vårknoppar i björk.
Foto: Camilla Arvidsson

Gökotta på Rödberget

Nyhet Publicerad Ändrad

Gökotta på Kristi himmelsfärds dag är en stark tradition på många håll i landet. Inom kyrkan brukar man fira en utomhusgudstjänst, gärna uppe på ett berg. Temat i gudstjänsten är hur Jesus uppstiger till himmelen och hur lärjungarna får i uppdrag att gå ut ”till världens alla hörn” och förkunna det glada budskapet om den uppståndne Jesus.

I år firade Mikaelskyrkan gökotta på Rödberget. Sally Sundbom från Fästningsguiden hade vänligt nog upplåtit både berget och serveringslokalen för arrangemanget, vilket var skönt i snålblåsten. För det blåste rejält på bergstoppen där 17 personer samlades för gudstjänsten. Kantor Kjell Sandberg spelade och nog såg hans fingrar lite blåfrusna ut efteråt. Katarina Molander Sandberg sjöng väldigt vackert till Kjells ackompanjemang.

 

 

Foto: Berit Lindström

Efter gudstjänsten var det dags att öppna de medhavda fikakorgarna och grilla korv över den grilleld som Ragnar Nyström så förtjänstfullt gjort upp.

 

 

Foto: Berit Lindström

Det var ett tag sedan Mikaelskyrkan firade gökotta på ett berg så det var en historisk händelse som deltagarna fick vara med om. Visst hade vädret kunnat vara bättre men det är ändå något alldeles speciellt med utomhusgudstjänster.

Vid pennan

Ivar Sundström, präst i Svenska kyrkan i Boden

Foto: Berit Lindström