Foto: Daniel Hjärtberg

Vetlanda pastorat

Det här är Svenska kyrkan, Vetlanda pastorat. Vi vill vara en kyrka i världen, ha en gudstjänst att längta till, tänka på att berätta vidare, ha rustade medarbetare, och vara en församling som går hand i hand med stiftet. Välkommen hit, du också!

Gudstjänster

Svenska kyrkan, Vetlanda pastorats kalender. När och var firar vi gudstjänst? Vilka är söndagens texter? Här hittar du en kalender för Vetlanda pastorat, för allt som händer här.

Kontakt

Hur får du tag på oss i Svenska kyrkan i Vetlanda pastorat? Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider till expeditionen. Du hittar också kontaktuppgifter till anställda, och till de förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och de olika församlingsråden.

Ny parkering i Vetlanda

Ett stort arbete pågår utanför församlingsgården Skeppet i Vetlanda. Vi ber er ta hänsyn till den uppskyltning som är.

Vetekornet

Fyra gånger varje år kommer vi ut med en egen tidning, i Vetlanda pastorat. Tidningen heter Vetekornet Vetlanda pastorat.

Konfa anmälan/info

Här kan du hitta de olika grupper vi erbjuder, och vad du kan välja. Du får välja vad du vill, du behöver inte bo i församlingen för att konfirmeras där. Du behöver inte heller vara döpt, det löser vi på vägen.

Anslagstavlan

Här är Vetlanda pastorats anslagstavla! Här finns affischer som berättar vad som händer runt om i vårt stora pastorat.

Från A till Ö på orgel

Under ett par års tid driver Vetlanda pastorat ett projekt där vi besöker alla våra orglar som vi har i kyrkorna. Välkommen att lyssna på de olika orglarnas olikheter och likheter! Det finns möjlighet att lyssna, titta, gå in i orgeln, ställa frågor och provspela.

Du är välkommen

Hur blir jag medlem i Svenska kyrkan? Vad får jag för mitt medlemskap? Hur går jag ur Svenska kyrkan? Svenska kyrkan Vetlanda pastorat finns för alla människor, oavsett ursprung, nationalitet, sexuell läggning och ålder. Hit är du alltid välkommen, alla dagar på året.

Brev från biskopen

Vi har fått ett brev, från vår biskop Fredrik Modeus. Brevet vänder sig till anställda, förtroendevalda och alla församlingsbor.

Våra församlingar

Vetlanda pastorat består av tio olika församlingar. Här hittar du mer om varje församling, kyrkorna och kyrkogårdarna, och vad som är aktuellt just nu.

Svenska kyrkan

Hur styrs Svenska kyrkan, och vem bestämmer i Vetlanda pastorat? Här hittar du allt om stift, kontrakt, pastorat och församling, men också om kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd och deras protokoll.

Jobba i Vetlanda pastorat

Vi vill vara en kyrka där alla kan hitta en självklar plats. Kanske vill du jobba i kyrkan? Vi finns i vår samtid, med altaret i centrum, och med portarna öppna mot människor och samhälle.

Livets stora händelser

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Händelser som blir milstolpar i våra liv. Det kan vara den största lyckan, eller den djupaste sorg. Svenska kyrkan finns alltid där till stöd och hjälp.

Be en bön. Låt hoppet växa.

Till bönewebben

Upptäck kyrkan i appen Kyrkguiden

Med hjälp av Kyrkguiden kan du upptäcka mer än 3 000 kyrkor och platser. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang.

Läs mer om appen

Svenska kyrkan i utlandet behöver ditt stöd

Vi finns där för människor som är långt hemifrån, långt ifrån familj och vänner.

Ge en gåva