Två förskolebarn skojar med varandra ute på gården vid Prästgårdens förskola i Vaksala.
Foto: Henrik Viberg

Svenska kyrkans förskolor i Uppsala

Alla ska få blomma med kärlek och respekt.

Växtplats för små barn med stora frågor

Varje barn har rätt att känna sig värdefull och unik och även de yngsta bär på stora funderingar som behöver få utrymme. På våra fem förskolor får detta genomsyra allt vi gör. 

Vi vill förmedla respekt för alla människors lika värde och öppenhet för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Vi vill också inspirera barnen till att se vårt gemensamma ansvar för allt som lever och växer på jorden.

All vår verksamhet styrs självklart av skollagen och Läroplan för förskolan.

Hos oss får alla barn blomma med kärlek och respekt.

Tre förskolebarn syns vid ett bord där de tillsammans lägger pussel med olika klossar.

Våra förskolor

I Uppsala kommun finns fem förskolor i Svenska kyrkans regi. De präglas alla av en kristen profil och mottot ”alla ska få blomma med kärlek och respekt.” Här kan du läsa mer om de enskilda förskolorna för att se om de passar dig och ditt barn.

Två föräldrar hjälper sin bebis nedför rutschbanan.

För föräldrar

Inskolning, sjukdom och planeringsdagar - här finns viktig information för dig som förälder med barn på våra förskolor.

En kvinna visar ett ljus för en grupp barn som tittar nyfiket.

Om oss

Här kan du läsa mer om vår barnsyn och vad det innebär att vi har en kristen profil. Här hittar du också information om vårt likabehandlingsarbete och förskolornas styrdokument.