Foto: Purino /Shutterstock

Svenska kyrkans förskolor i Uppsala

Alla ska få blomma med kärlek och respekt.

Svenska kyrkans förskolor i Uppsala

Förskolornas värdegrund genomsyras av mottot ”Alla ska få blomma med kärlek och respekt”. Genom ord och handling vill vi få varje barn att känna sig värdefull och unik.

Verksamheten genomsyras vidare av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar, levnadssätt och alla människors lika värde. Vi vill också förmedla att alla har ett gemensamt ansvar för allt som lever och växer på vår jord.

Förskolornas verksamhet styrs av skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö18. Det som utmärker våra förskolor är den kristna profilen. I förskolornas utbildning ingår vardagsgudstjänster, stilla stund och bibliska berättelser som en naturlig del i vardagen. Vi följer kyrkoåret vilket ger barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och högtider.

Välkommen också att kika in och följa oss på vår blogg

Bildcollage med förskolebarn som leker och interagerar med varandra och förskollärarna.

Duvans förskola

2023 öppnar Duvans förskola i Sunnersta i trygg och nyrenoverad miljö. Leka, läsa och lära, livsfrågor, skärmar och spring i benen är viktiga inslag på Duvan, som har nära till både Sunnerstaåsen och Sunnersta kyrka. Välkommen att söka plats för ditt barn.

Vildrosens förskola

Hösten 2006 startade Domkyrkoförsamlingen heltidsförskolan Vildrosen i Fålhagen.

Två små barn i keps och toppluva leker tittut vid en rödmålad husknut på Prästgårdens förskolas utegård.

Prästgårdens förskola

Förskola med utomhusprofil i den gamla prästgården intill Vaksala kyrka. Här får barnen uppleva närheten till landet medan du som Uppsalabo fortfarande kan ha nära till hemmet eller jobbet. En förskola med bullerbykänsla.

Solrosens förskola

Det har funnits olika typer av barnverksamhet i Vindhemskyrkan ända sedan kyrkan stod klar år 1903. Heltidsförskolan Solrosen öppnade 2002.

Kyrkklockans förskola

I Gottsunda församling finns sedan 1995 en av Svenska Kyrkan i Uppsalas heltidsförskolor.