Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Våra förskolor

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra förskolor

Alla ska få blomma med kärlek och respekt

Förskolorornas värdegrund genomsyras av mottot ”Alla ska få blomma med kärlek och respekt”. Genom ord och handling vill vi få varje barn att känna sig värdefull och unik. Verksamheten genomsyras vidare av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar, levnadssätt och alla människors lika värde. Vi vill också förmedla att alla har ett gemensamt ansvar för allt som lever och växer på vår jord.

Förskolornas verksamhet styrs av skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö18. Det som utmärker våra förskolor är den kristna profilen. I förskolornas utbildning ingår vardagsgudstjänster, stilla stund och bibliska berättelser som en naturlig del i vardagen. Vi följer kyrkoåret vilket ger barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och högtider.