Foto: Purino /Shutterstock

Våra förskolor

Alla ska få blomma med kärlek och respekt

Förskolornas värdegrund genomsyras av mottot ”Alla ska få blomma med kärlek och respekt”. Genom ord och handling vill vi få varje barn att känna sig värdefull och unik. Verksamheten genomsyras vidare av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar, levnadssätt och alla människors lika värde. Vi vill också förmedla att alla har ett gemensamt ansvar för allt som lever och växer på vår jord.

Förskolornas verksamhet styrs av skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö18. Det som utmärker våra förskolor är den kristna profilen. I förskolornas utbildning ingår vardagsgudstjänster, stilla stund och bibliska berättelser som en naturlig del i vardagen. Vi följer kyrkoåret vilket ger barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och högtider.

Välkommen också att kika in och följa oss på vår blogg