Inför begravningen

Bra att veta inför begravningen.

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att ta farväl av en närstående är svårt och tungt. Det ofattbara blir bara glimtvis verkligt när någon som vi älskar dör. Att samlas till begravningsgudstjänst: familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft ur minnet av den som lämnat oss.

Begravningsgudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den döde i Guds händer. Nu sköter Gud hela omsorgen om den människan. Jesus säger: ”Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig skall leva om han än dör”.

Tillsammans med präst och musiker formas begravningsgudstjänsten så att den lyfter fram minnet av den döda.

Någon att prata med...

Kyrkans präster och diakoner och kyrkans leva vidaregrupp finns till hands för den som vill dela sin sorg. Vid allhelgonahelgen tänder vi tusentals ljus på kyrkogårdarna för dem som inte finns hos oss mer, och sörjande inbjuds till minnesgudstjänster eller musik & lyrik i olika kyrkor.

Hur går det till när någon dör?

Anmälan om begravning kan ske genom begravningsbyrå, som kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning. Om begravningsbyrå inte anlitas är det viktigt att snarast ta kontakt med pastorsexpeditionen (0502-19770) och anmäla dödsfallet och önskan om begravning.

För medlem i Svenska kyrkan är kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt. Bårtäcke (ett täcke som läggs över kistan och används som alternativ till kistdekorationer med blommor) finns att låna vid begravningsgudstjänst av tillhörig.

Vill man ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Dödsboet, det vill säga de närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration och så vidare.

Skillnaderna mellan kistgrav, urngrav, askgravplats och minneslund I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats och man reser en gravsten. I urngravar, askgravplatser och minneslunder begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt med en gravsten medan stoftet i askgravplats är utmärkt med en namnplatta. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln på askgravplatsen. Minneslunden är helt anonym.

Gåvor

Många vill i samband med begravningen lämna en gåva till något ändamål istället för en blomma. Tänk på att det utöver de vanliga ändamålen finns många andra.

Några exempel är: Act Svenska kyrkan, den lokala församlingen och kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet, barn-, ungdoms- och diakoniverksamhet i församlingen.

Bilder på bårtäcken

Folder om begravningar i Tidaholm

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.